Amerika Birleşik Devletlerinde Federal ve Eyalet Düzeyinde Sosyal Hizmet Programları

Book : Amerika Birleşik Devletlerinde Federal ve Eyalet Düzeyinde Sosyal Hizmet Programları

Author : * Samira Yener

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-19-1371-3

Published Date : Mayıs 1996

Publisher : T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Gen.Müd.

Document Type : Book

Book No : 2867

INDEX


İÇİNDEKİLER

Önsöz
Giriş
1.Sosyal Hizmetlerle ilgili Kurumsal Yapı
2 Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Kamu Kurumları
2.1. Federal Düzeydeki Sosyal Hizmet Kurumları ve
Programları
2.1.1. Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Ailelere Yardım
Programı
2.1.2. İş İmkanları ve Temel Beceri Eğitimi
Programı
2.1.3. Çocuğun Geçiminin Temini Programı
2.1.4. Harekete Başlama Programı
2.1.5. Sosyal Hizmetler Yardım Fonu
2.1.6. Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Programı
2.1.7. Düşük Gelirli Ailelere Enerji Kullanımı
için Yardım Programı
2.1.8. Çocuk Bakımı ve Gelişimi için Yardım
Programı
2.1.9. Çocuk Refahı Hizmetleri Programı
2.1.10. Mültecilere Yardım Programı
2.1.11. Toplum Hizmetlerine Bağış Programı
2.1.12. Risk Altındaki Çocukların Bakımı
Programı
2.1.13. Gelişimsel Sakatlara Yardım Programı 2 .l.14 . Amerikan Yerlileri Programı
2.1.15. Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin
Programlar
2.1.16. Evden Kaçmış ve Evsiz Gençlikle İlgili Programlar
2.1.17. Yabancıları Yasallaştırma ve Kaynaştırma Yardımı Programı
2.1.18. Ülkeye Geri Dönen Amerikan Vatandaşlarına Geçici Yardım Programı
2.1.19. Zihinsel özürlülerle İlgili ABD Başkanına Bağlı Komisyon
2.1.20. Yaşlılıkla İlgili Hizmetler
2.2. Eyalet Düzeyindeki Sosyal Hizmet Kurumları ve Programlarından Seçilmiş Örnekler (Teksas Eyalet'i)
2.2.1. Aileler ve Çocuklar İçin Koruyucu Hizmetler Programı
2.2.2. Yetişkinler için Koruyucu Hizmetler
2.2.2.1. Yaşlılar ve Özürlüler için Toplumsal Bakım Hizmetleri
2.2.2.2. Kurumsal Bakım Hizmetleri .
2.2.2.3. Teksas Rehabilitasyon Kurumu Mesleki Rehabilitasyon Bölümü Tarafından Sağlanan Hizmetler
2.2.3. Teksas Alkol ve İlaç Bağımlılığı Kurumu
Tarafından Sağlanan Hizmetler
ÖZET DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR