1957 Doğumlu Askerlik Yükümlülerinin Son Yoklama Muayenesine Göre Sakatlık Görülme Sıklığı

Kitap : 1957 Doğumlu Askerlik Yükümlülerinin Son Yoklama Muayenesine Göre Sakatlık Görülme Sıklığı

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1981

Yayıncı : T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Ask.Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi Sağlık Hizm.Enst.

Tür : Tez

Kitap No : 2657

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş
AMAÇ
GENEL BİLGİLER
I.SAKATLIK ve SAKAT TANIMI
II.SAKATLIK TÜRLERİ
III. SAKATLIKLARIM SAPTANMASI
ve DEĞERLENDİRİLMES İ ÖNLENMESİ,TEDAVİSİ
REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
GEREÇ ve Y Ö N T E M
BULGULAR
TARTIŞMA
SONUÇ
ÖNERİLER
ÖZET
KAYNAKLA
EKLER
Ek - l : T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinden Örnek
Ek - 2 : Bilgi İstek Formu Örneği
Ek - 3 : Araştırma izin yazısı
Ek - 4 : Bilgi istek Formunu Şubelere Gönderme yazısı
Ek - 5 : O1-71 Kod No.su almış Sakatlık Nedenlerinin
Coğrafi Bölgelerdeki sayısal/Oransal Dağılımı Ek - 6 : 1975 Genel Nüfus Sayımı Görülebilen Sakatlıklar Ek - 7 : 1955-65-75 Yılları Genel Nüfus Sayımı Sakatlık
Görülmelerinin yaş Gruplarına göre dağılımı