15 Yaş Altı Çalışan Çocuklar ile Aynı Yaş Grubundaki Okuyan Çocukların Sağlık ve Sosyal Yönden Karşılaştırılması

Book : 15 Yaş Altı Çalışan Çocuklar ile Aynı Yaş Grubundaki Okuyan Çocukların Sağlık ve Sosyal Yönden Karşılaştırılması

Author : * Murat Fırat

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Ocak 1998

Publisher : Marmara Üniversitesi Marmara Tıp Fakültesi

Document Type : Thesis

Book No : 262

INDEX

İçindekiler
Teşekkür
Tablolar dizini
GİRİŞ ve AMAÇ
GENEL BİLGİLER
ÇOCUK
Tanım
Çocuk gelişimi ve gelişim üzerine kuramlar
Çocuk ve aile
ÇOCUK EMEĞİ
ÇOCUK ÇALIŞMASININ NEDENLERİ
ÇOCUK ÇALIŞMASINDA GÖÇÜN ETKİLERİ
ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIKLARI SEKTÖRLER ve ÖZELLİKLERİ
DÜNYADA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
DÜNYADA ÇOCUK ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ TARİHSEL SÜREÇ
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE ÇOCUK ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ DURUM
Afrika ülkeleri
Asya ülkeleri
Amerika ülkeleri
Avrupa ülkeleri
TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
TÜRKİYE'DE ÇOCUK ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ SÜREÇ
İSTANBUL'DA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
ÇOCUK ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT
GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırma Bölgesi
Araştırma Evreni ve Örneklenı Uygulaması
Araştırma Tipi
Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri
Araştırmanın Hipotezleri
Veri Toplama ve Araştırmanın Uygulama Şekli
Verilerin Analizi
Araştırmanın Süresi
Araştırmanın Bütçesi
Araştırmanın Kısıtlılıkları
Araştırmanın Yararları
BULGULAR
Tanımlayıcı Bilgiler
Hastalık, kaza geçirme ve fizik muayene bulguları
Çocukların hastalandıklarında davranışları ile ilgili buigular
Çocukların beslenme durumu ile ilgili bulgular
Çocukların kökenleri ve kentleşme ile ilgili bulgular
Çocuk çalışmasıyla ilgili bulgular
Çocukların boş zamanlanın geçirme ve arkadaşları ile ilgili bulgular
TARTIŞMA
Tanımlayıcı bilgiler
Hastalık, kaza geçirme ve fizik muayene bulguları değerlendirmesi
Çocukların hastalandıklarında gösterdikleri davranışların değerlendirmesi
Çocukların beslenme durumunun değerlendirmesi
Çocukların kökenleri ve kentleşme ile ilgili bulguların değerlendirmesi
Çocuk çalışmasıyla ilgili bulguların tartışması
Çocukların boş zamanlarım geçirme ve arkadaşları ile ilgili bulguların tartışması
SONUÇ ve ÖNERİLER
Sonuçlar
Öneriler
KAYNAKLAR
Ek: Çalışan çocuk sağlık/sosyal anket formu

NOTES

T.C. Marmara Üniversitesi Marmara Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora Tezi