Yurt Dışındaki İşçi Potansiyeli Ve Türkiye Ekonomisi

Book : Yurt Dışındaki İşçi Potansiyeli Ve Türkiye Ekonomisi

Author : * Sudi Apak

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Haziran 1993

Document Type : Book

Book No : 2617

INDEX


İÇİNDEKİLER
Tablolar Listesi

BÖLÜM l : GİRİŞ
BÖLÜM 2 : YURT DIŞINA İŞGÜCÜ GÖÇÜNÜN TEMEL NEDENLERİ
2.1. Avrupa'nın İşgücü Talebinin Nedenleri
2.2. Türkiye'nin işgü-cü İhracının Nedenleri BÖLÜM 3 : İŞGÜCÜ GÖÇÜNÜN EKONOMİYE ETKİSİ,(1961-1979)
3.1. Dış Göçün İşgücü üzerindeki Etkileri
3.2. İşçi Dövizlerinin ödemeler Dengesi üzerindeki Etkileri
3.3. İşçi Dövizlerinin Kullanımı
3.3.1 isçi Dövizlerinin Tüketim Üzerindeki Etkileri
3.3.2. İşçi Dövizlerinin Tasarruflar üzerindeki- Etkileri
3.3.3. İşçi Dövizlerinin Yatırımlar
Üzerindeki Etkileri
3.4. Dış Göçün üretim üzerindeki Etkileri
3.4.1. Dış Göçün Üretim Yapısı üzerindeki Etkileri
3..2. Dış Göçün Üretim ve Verimlilik üzerindeki Etkileri
3.5. Dış Göçün Türkiye'deki İşgücünün Niteliği Üzerindeki Etkileri (Geriye Göçün Etkileri)
3.6. Dış Göçün Türkiye ile Evsahibi Ülkeler Arasındaki Ticaret üzerindeki EtkileriBÖLÜM 4: 198O SONRASINDA DIŞ GÖÇLE İLGİLİ GELİŞMELER
4.1. Yurt Dışına işgücü Göçünde Ortaya Çıkan Değişiklikler
4.2. Yurt Dışındaki Türk işgücü Mevcudu
4.3. 1980 Sonrasında Türkiye Ekonomisi ve
İşçi Dövizleri
4.3.1. Ekonomi Politikasında Ortaya
Çıkan Değişiklikler
4.3.2. ödemeler Dengesinin Başlıca Kalemlerindeki Gelişmeler ve
işçi Dövizleri
4.3.3. Gayri Safi Milli Hasıla, Yatırımlar ve İstihdam
4.4. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı
BÖLÜM 5 : İSÇİ ŞİRKETLERİ
5.1. işçi Şirketlerinin Kuruluşu
5.2. işçi Şirketlerinin Sorunları
5.3. Kredi özel Fonu
5.4. İşçi Şirketlerinin Mevcut; Durumu
BÖLÜM 6 : SONUÇ
DİPNOT L A R
KAYNAKÇA
EK TA BLOLA R 'l