Türkiye'de Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Bibliyografyası (1985-2001)

Book : Türkiye'de Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Bibliyografyası (1985-2001)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-92449-0-X

Published Date : Şubat 2003

Publisher : SES Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu

Language : English

Document Type : Book

Book No : 2487

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ İ. Hakkı TOMBUL
SUNUŞ Dr. Yük. Hem. Özlem ÖZKAN
ARAŞTIRMALAR
1.1.EĞİTİM
1.2. PSiKOLOJİK ETKENLER
1.3. FİZİKSEL ETKENLER
1.4. MEKANİK ETKENLER-ERGONOMİ
1.5. KANSEROJENLER, KANSER VE RADYOLOJİ
1.6. DİĞER KİMYASALLAR
1.7. SİGARA, ALKOL
1.8. AİDS
1.9. HEPATİTLER
1.10. HEPATlT DIŞINDAKİ BULAŞICI HASTALIKLAR
1.11. BAĞIŞIKLAMA
1.12. BİRİNCİ BASAMAK
1.13. MESLEK RiSKLER VE MESLEK HASTALIKLARI
1.14. KESİCİ-DELİCl-BATICI CİSİM YARALANMALARI
1.15. AİLE PLANLAMASI
1.16. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
1.17. ÖRGÜTLENME-SAĞLIK POLİTİKALARI
1.18. YASA-MEVZUAT
1.19. YÖNETİM-YÖNETİCİ
1.20. BESLENME
1.21. KALİTE-MALlYET, VERiMLiLiK
1.21. ETİK
1.22. DİĞERTEZLER
11.1. EĞİTİM
11.2. PSİKOLOJİK ETKENLER
11.3. FİZİKSEL ETKENLER
11.4. KİŞİSEL HİJYEN
11.5. ATIKLAR
11.6. HEPATİTLER
11.7. HEPATlT DIŞI BULAŞICI HASTALIKLAR
11.8. KANSEROJENLER, KANSER VE RADYOLOJİ
11.9. BAĞIŞIKLAMA
11.10. BİRİNCİ BASAMAK
11.11. MESLEK RİSKLERİ, MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARI
11.12.AİLE PLANLAMASI
11 1.3. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
11.14. ÖRGÜTLENME
11.15. SAĞLIK POLİTİKALARI
11.16.YÖNETİM-YÖNETİCİ
11.17. KALİTE-MALİYET, VERİMLİLİK
11.18. BESLENME
11.19. DİĞER
EK: Tablo: Araştırma ve Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı