Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Epidemiyoloji Ders Notları I

Book : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Epidemiyoloji Ders Notları I

Author : * Nusret H. Fişek

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Book No : 248

INDEX

GENEL EPİDEMİOLOJİ VE İSTATİSTİK
DERS NOTU"
Donem 11,111 ve V öğrencileri için
Ders I. Epidemiolojiye giriş
Ders II Epidemiolojide ölçme
Ders III Deney Planlanması
Ders IV Anket hazırlama ve uygulama tekniği
Ders V Epideniolojide en çok kullanılan
istatistik yöntemleri
Ders V1 Örneklem
Ders VII Tablo ve grafik yapma
Hazırlayan Dr.Nusret H.Fişek

NOTES

247 Nolu Kitap Dönem:1.Ders Notları 248 Nolu Kitap Dönem: 2.Ders Notları.