Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Epidemiyoloji Ders Notları I

Kitap : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Epidemiyoloji Ders Notları I

Yazar : * Nusret H. Fişek

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Kitap No : 248

İÇİNDEKİLER

GENEL EPİDEMİOLOJİ VE İSTATİSTİK
DERS NOTU"
Donem 11,111 ve V öğrencileri için
Ders I. Epidemiolojiye giriş
Ders II Epidemiolojide ölçme
Ders III Deney Planlanması
Ders IV Anket hazırlama ve uygulama tekniği
Ders V Epideniolojide en çok kullanılan
istatistik yöntemleri
Ders V1 Örneklem
Ders VII Tablo ve grafik yapma
Hazırlayan Dr.Nusret H.Fişek

NOTLAR

247 Nolu Kitap Dönem:1.Ders Notları 248 Nolu Kitap Dönem: 2.Ders Notları.