1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu

Book : 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 2000

Publisher : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi

Document Type : Book

Book No : 24

INDEX

SUNUŞ.
AÇILIŞ KONUŞMALARI
- Doç.Dr.Sedat SEVER Sempozyum Sekreteri
- Dr.Mehmet HENGlRMEN AÜ Tömer Başkanı
- Prof.Dr.Belka ÖZDOĞAN AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
- Orhan ÖZALP MEB Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı
- Prof.Dr.Cemal TALÛĞ A Ü Rektör Vekili
- Fazıl Hüsnü DAĞLARCA Sempozyum Onur Konuğu
AÇILIŞ BİLDİRİSİ
- Prof.Talat HALMAN Bilkent Üniversitesi Öğretim
Üyesi
BİLDİRİLER
Yahya AKYÜZ
- Resimli ilk Türkçe Alfabe ve Okuma Kitabımız ve Türk Eğitim Tarihindeki Önemi
Adnan ÖZYALÇINER
- Çocuk Edebiyatında Gelenekten Yararlanma.
Tanju GÜRKAN - Erten GÖKÇE
- ilköğretim tlkokuma-Yazma Kitaplarının incelenmesi
Serpil URAL
- Dilimize Çocuk Kitabı Çevirmek
Öner ClRAVOĞLU
- Behrengi'nin Türkçe'ye Çevrilen Eserlerinde Alegorik Anlatım ve Politik Bildiri
Necdet NEYDİM
- Çeviri Çocuk Edebiyatında tdealize Edilerek Yansıtılan Çocuk Figürlerindeki ideolojik ve Dinsel Eğilimler ve Bu Edebiyatın Türkiye'deki Alımlanması
Yılmaz YEŞÎLDAĞ
- Türkiye'de ÇocukEdebiyatı.
Nursen KARAS
- Nasıl Bir Çocuk Yazını?
Nesrin KALE
- Düşündüren Çocuk Kitapları
Mehmet ARSLAN
- Yurtdışında Yaşayan Türk işçi Çocuklarının Eğitimine Yönelik Ders
Kitabı ve Diğer Çocuk Kitapları ihtiyacı
(Almanya Örneğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları)
Öztürk EMlROĞLU
- Polonya'da Çocuk Kitapları
Hikmet UYSAL
- Çocuk Kitaplarında Önyargı-Avusturya Çocuk ve Gençlik Edebiyatındar Örnekler
Nuran TURAN
- Çocuk Kitapları Resimlemesi
Şahika Çağlar ÖZÜNEL
- Çocuk Kitaplarındaki Görsel Anlatımın Eğitimdeki Önemi
ismail KAYA
- Çocuk Kitabı Resimlerinde Klişe Yaklaşımlar
Füsun ATASEVEN - Yusuf ÎNANDI
- Çocuk Kitaplarının Çeşitli Yönleriyle incelenmesi.
Esra ASLAN - Ezel TAVŞANCIL TARKUN
- Çocuk Kitapları içerik Analizi Örneği (5-7 Yaş)
Jana Vasileva JELYAZKOVA
- Çağdaş Çocuk Edebiyatına Bir Bakış (Bulgaristan Örneği).
Yasemin AYDOĞAN - Elif ERGiN
-3-6 Yaş Çocuklar için Hazırlanmış Hikaye Kitaplarındaki Metinlerin, isim ve Sıfat Türleri Açısından incelenmesi
Hülya YEŞiL
- Çocuk Kitaplarındaki Atasözü ve Deyimlerin Önemi.
Selahattin DlLlDÜZGÜN
- Çocuk Kitaplarında Yazınsal Nitelik
ibram ERDEM
- Çocuk Yazını ve Yazınsal Yaratıcılık.
Deniz KIRIMSOY KUCUR
- Çocuk, Özgün Düşünce ve Yazın
Muhsine HELlMOĞLU YAVUZ
- Çocuklar için Hazırlanacak Masal Kitaplarının içerik, Dil-Anlatım ve Eğit: Özelliklerine Genel Bir Bakış
Ali GÜLTEKlN
- 1960-1990 Yılları Arasında Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Konu Sorunu
Kemal KURT
- Bir Çocuk Kitabı Yazarının Düşünce, Kaygı ve Küçük Mutlulukları
Neriman ARAL - Figen GÜRSOY
- Kitabın Çocuğun Gelişiminde Yeri ve Önemi
Firdevs GÜNEŞ
- Çocuk Kitaplarının Okunabilirlik Ölçütleri Açısından incelenmesi
Mehmet ÖNAL
- Felsefi Bir Perspektiften Çocuk Kitapları için Gelişim Psikolojisinin Önemi
Fahrettin BOZDAĞ
- Çocuk Kitaplarında Metin, Dil ve Resimleme ilişkisi
Mübeccel GÖNEN
- Resimli Çocuk Kitaplarının içerik, Resimleme, Fiziksel Özellikleri ve Türkiye'de Son On Yılda Resimli Kitaplar Alanında Yapılmış Tezler
Hande KÖKTEN ERSOY
- Kültür Varlıklarının Korunması: Çocuk Kitapları Açısından Bir Bakış
Ayşe ÇAKIR İLHAN
- Çocuk Kitaplarının Sanat Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Ayşe OKVURAN
- Eğitimde Dramadaki Dramatik Kurgu ve Gerilim Öğeleri Açısından Okul Öncesinden Örneklerle Çocuk Yazınına Bir Bakış
Nalân MAHSERECl
- Çocuk Kitaplarında Dikkat Edilmesi Gereken Eğitsel Açıdan Önemli Kimi Noktalar
Mehmet AYDIN
- Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Eğitsel Özellikler
Bayram AŞILIOGLU
- ilköğretim Türkçe Programının Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Çocul Kitaplarının Yeri
Havva TEKiN
- Çocuk Kitaplarında Bütünsellik
Muzaffer 1ZGÜ
- Çocuk Kitapları Okul Kitaplarının Yerini Almamalıdır.
Tansu BELE
- Eğitsel Özellikleriyle Çağdaş Çocuk Yazını
Çetin ÖNER
- Çocuk Yazınında Neler Yapılmamalı?.
Yüksel KOCADORU
- Günümüzde Yazılan Türk Sanat Masallarında Eksik Öğreticilik Boyutu
Tekin YILMAZ
- Masallarımız
Aytül AKAL
- Sevgili Masallara Ciddi Bir Bakış
Gülten DAYIOĞLU
- Çocuk Kitaplarında Eğitsellik
Belma TUĞRUL
- 4-10 Yaş Grubunda Çocukları Olan Ailelerin Çocuk Kitapları Hakkındt Görüşlerinin ve Tutumlarının incelenmesi
Gülçin ALPÖGE
- Çocuk Kitapları Farklı Olma Konusunda Uyum Sağlamaya Yardımcı Olabilir mi
Mevlüt KAPLAN
- Çocuk Kitaplarında içerik, Resimleme, Dil ve Anlatım Özellikleri
Tülin TANKUT
- Çocuk Edebiyatı ve Cinsiyet Ayrımcılığı.
Yasemin AYDOĞAN - Elif ERGiN - Barbaros YALÇIN - Okulöncesi Çağ Çocuklarına Yönelik Resimli Hikaye Kitaplarının, Çocukların Cinsel Gelişimlerine ve Sorularına ilişkin Konulara Yer Vermeleri Açısından incelenmesi
Mustafa CEMtLOĞLU
- Çocuk Kitabı Olarak Dede Korkut Hikayeleri.
Yaşar BARUT - Müge YILMAZ
- Deli Dumrul Destanı ve Varoluşçu Eğitim Açısından Düşündürdükleri
Nevin AKKAYA
- Tekerlemelerin Çocuk Eğitimindeki Yeri .
Gülsüm CENGiZ
- Çocuk Edebiyatında Tipler ve Kavramlar
Sedat SEVER
- Çocuk Kitaplarında Dilsel ve Görsel Duyarlık
Sennur SEZER
- Çocuklar için Şiir Yazmanın Gerekliliği ve Zorluğu
POSTER BİLDİRİLER
Handan DERYA
- Çocuk Kitaplarının Dayanması Gereken Eğitsel Özellikler (Çocuk Kitaplarında Denetlemenin Önemi)
Şevkiye KAZAN
- ilköğretim Ders Kitaplarının Çocuk Edebiyatı Açısından Gözlem Yoluyla Anlama Tekniğini Gerçekleştirme Yeterliliği
Ali Rıza ERDEM
- Milli Eğitimin ve Özel Bir Yayınevinin Hazırladığı ilköğretim 2. Sınıf Türkçe Kitaplarının "içerik" Açısından Karşılaştırılması
Yasemin AYDOĞAN- Elif ERGiN
- Okul Öncesi Çocuk Kitaplarının Fiziksel Özelliklerinin incelenmesi
Sadiye AKAY
- Eğitsel Yönüyle Çocuk Kitapları
Muaalla SÜMER
- 2000 Yılında 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu
Ayfer KAPLAN
- Masallarda Dil ve Üslup
I.ULUSAL ÇOCUK KiTAPLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BiLDiRiSi
I.ULUSAL ÇOCUK KiTAPLARI SEMPOZYUMU "PROGRAM"
I.ULUSAL ÇOCUK KiTAPLARI SEMPOZYUMU KATILIMCI LiSTESi
(Sempozyuma Bildiri ile Katılanlar ve Oturum Başkanları)
I.ULUSAL ÇOCUK KiTAPLAR! SEMPOZYUMUNDAN GÖRÜNTÜLER