Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Uygulama Planı Üzerinde Çalışmalar

Book : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Uygulama Planı Üzerinde Çalışmalar

Author : * Ragıp Üner * Nusret H. Fişek

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 1961

Publisher : T.C.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 239

INDEX

İÇİNDEKİLER
Önsöz (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Ragıp ÜNER)
Sağlık Plânının Ana Hatları
Sağlık Plânını Yürütmek İçin Kurulacak Teşkilât, Gerekli Personel ve Taşıt Sayısı İle Ödenek Miktarı
Millî Birlik Komitesi Sosyal İşler Komisyonu Tarafından Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Konusunu Etüd Eden Çalışma Grubunun Kararları
Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin İnkişaf Ettirilmesi Konusunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Mütalâası
Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin İnkişaf Ettirilmesi Hususunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bakanlar Kuruluna Sunduğu Eylül 1960 Tarihli Rapor
Sağlık Programının Ana Hatları ? Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Kabul Edildiği Takdirde
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Kabul Edilmediği Takdirde Tatbik Olunacak Alternatif Plân
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Ragıp Üner'in Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Konusundaki Geçici İstişarî Kongre Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Konusundaki Geçici İstişarî Kongre Toplantısı
Sağlık Hizmetlerinin Sosyaleştirimesi Hakkındaki Kanunun Gerekçesi
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Türkiye'de Sağlık İşlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Rapor (Sir John A. CHARLES)
Halk Sağlığı Akademisi Kurulması Hakkındaki Kanunun Gerekçesi
Türkiye'de Sağlık Personelinin Dağılışı Hakkında Rapor
Sağlık Personeli Durumu ve Yetiştirilmesi Hakkında Rapor
İlâç ve Malzeme Depolariyle TamirhaneUrin Kurulmasına Dair Rapor
Türkiye'de Sağlık Lâboratuvar Hizmetleri Hakkında Rapor
Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü'nün Bütçe Tahminleri
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumlarile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Yerilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun
224 Sayılı Kanunun 19 ve 26. Maddeleri Gereğince Mukavele İle İstihdam Edilecek Personelin Ücretleri Hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın Görüş ve Teklifleri
Türkiye'de Genel Sağlık İdaresi (Dr. P. V. OLLE)
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve 1962 Yılı Bütçe Teklifinde Bu Husus İle İlgili Teklifler Hakkında Devlet Plânlama Teşkilâtının Mütalâası