3 Kasım 2002 Seçim Kampanyası Döneminde Siyasal Partilerin AB İle İlgili Görüşleri

Book : 3 Kasım 2002 Seçim Kampanyası Döneminde Siyasal Partilerin AB İle İlgili Görüşleri

Author : * Esra Uzel

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 2002

Publisher : Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Document Type : Book

Book No : 2276

INDEX

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR . GİRİŞ...............
I. TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİĞİNİ DESTEKLEV SİYASİ PARTİLER..............................................................................
ADALET VE KALKINMA PARTiSi (AKP)...........................................
ANAVATAN PARTiSi (ANAP)
AYDINLIK TÜRKiYE PARTiSi (ATP)..............................................
BÜYÜK BiRLiK PARTiSi (BBP).........................................................
CUMHURiYET HALK PARTiSi (CHP)..............................................
DEMOKRAT PARTİ ( DP)...............................................................
DEMOKRATİK SOL PARTİ ( DSP ).................................................
DEMOKRAT TÜRKİYE PARTiSi ( DTP )..........................................
DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP)............................................................
GENÇ PARTi ( GP ) .......................................................................
HALKIN DEMOKRASİ PARTiSi ( HADEP )...........
LiBERAL DEMOKRAT PARTi ( LDP )...............................................
MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSİ.....................................................
SAADET PARTiSi (SP)... .................................................................
YENİ TÜRKiYE PARTiSi (YTP).........................................................
YURT PARTiSi (YP).......................................................................
II. TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİN KARŞISINDA OLAN SİYASİ PARTİLER.............................................................................................
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTiSi ( BTP).............................................
EMEĞiN PARTiSi (EMEP)...............................................
İŞÇİ PARTiSi (İP )...............................................................................
TÜRKİYE KOMÜNiST PARTiSi (TKP)
III. TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİĞİNE İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ BİR YAKLAŞIM
ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP)... ..
SONUÇ ....................................................................................................
GENİŞLETİLMİŞ KAYNAKÇA...