Türkiye'de Yabancı Kaçak İşçilik

Kitap : Türkiye'de Yabancı Kaçak İşçilik

Dil : Türkçe

Bölüm : Türk Dış Göçü

Yayın Yeri : İstanbul

Yayın Tarihi : Kasım 1995

Yayıncı : Friedrich Ebert Vakfı

Orijinal Dil : Almanca

Tür : Kitap

Kitap No : 2272

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

Toplantıya Katılanlar:
Prof.Dr.Nurhan Akçaylı Uludağ Üniversitesi Aynur Ataklı Hazine Müsteşarlığı Dr.İmren Aykut Milletvekili
Prof.Dr.İsmail Bircan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı (ANAP) İsmet Gürbüz Civelek İİBK Genel Müdür Yardımcısı Erol Dağlıer Stratejik Araştırmalar Vakfı
Prof.Dr.Nusret Ekin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dr.Âdil Emecan Yurtdışı işçi Hizmetleri Genel Müdürü Neşe Erel İstanbul Üniversitesi Cemil Ergene Zeytinbumu Belediye Başkanı Hasan Günüç DSP Temsilcisi DiE Sosyal istatistikler Daire Başkanı Osman Kansak DiSK, Tekstil işçileri Sendikası Yasemin Karakaşoğlu I.I.B.K. istanbul Bölge Müdürü Türkiye Araştırmalar Merkezi, Bonn/Essen İsmail Karaman DPT Sosyal Plânlama Genel Müdürü Yıldırım Koç Türk-Iş Başkanlık Danışmanı Yard.Doç.Dr.Nilüfer Narlı Marmara Üniversitesi Prof.Dr.lsmail Özaslan istanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Şükran Soner Cumhuriyet Gazetesi Nahit Yürüyen istanbul Emniyet Müdürlüğü, Malî Şube Müdürlüğü Toplanlıyı yöneten ve Raporu Hazjrlayan :Doç.Dr. ismail Duymaz, Friedrich-Ebert-Vakfı, istanbul Toplantı Yeri ve Tarihi : istanbul, Çırağan Palace Hotel Kempinski, 25.02.1995