1990'larda Çocuk Politikası Ulusal Kongresi RAPORU 26-27 Mayıs 1989

Book : 1990'larda Çocuk Politikası Ulusal Kongresi RAPORU 26-27 Mayıs 1989

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-7706-02-7

Published Date : Mayıs 1989

Publisher : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 205

INDEX

iÇiNDEKiLER
Sağlık Bakanı'nın Mesajı
Halil Şıvgın
UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkam'nın Mesajı
Prof. Dr. thsan Doğramacı
önsöz
Dr. Claudio Sepulveda-Alvarez UNICEF Türkiye Temsilcisi
I. Açılış Konuşmaları:
Prof. Dr. ihsan Doğramacı, UNICEF
Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanı
Halil Şıvgın, Sağlık Bakanı
Prof. Dr. Adam Lopatka, Polonya Halk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme Başkanı ve B.M. insan Haklan Komisyonu Çocuk Haklan Grubu Başkanı
James P. Gram, UNICEF Genel Direktörü
Benazir Bhutto, Pakistan islam Cumhuriyeti Başbakanı
Turgut özal, Başbakan
Kenan Evren, Cumhurbaşkanı
II. Kongre Sonunda Tesbit Edilen Çözüm Teklifleri
III. Türk Çocuklarının geleceğine ilişkin konular (Paneller)
Oturum 1. Ana Sağlığı: Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Üzerindeki Eıkisi
Oturum 2. Çocuk Gelişimi ve Aile içi Etkileşim
Oturum 3. Kızların Eğitimi
Yurt Dışındaki işçi Çocukları
Oturum 4. Çocuk ve Çevre
Çocuk ve Çevre Konulu Sergi
Oturum 5. Türk Çocuğunun Yasal Korunması
Çalışan Çocuklar
Oturum 6. özel ilgi ve Eğitim Gerektiren Çocuklar
Oturum 7. 1990'lardaÇocuk ve Iletişim
IV.Kapanış Oturumu