Türk-İş Ana Tüzük ve Yönetmelikler

Book : Türk-İş Ana Tüzük ve Yönetmelikler

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 55

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Booklet

Book No : 1860

INDEX

İÇİNDEKİLER
Türk-İş Ana Tüzüğü
Türk-İş İç Yönetmeliği
Türk-İş Personel Yönetmeliği
Türk-İş Yolluk Yönetmeliği
Türk-İş Satmalına ve Tesellüm Yönetmeliği
Türk-İş Toplu Sözleşme ve Grevlerin Koordi-nasyonu ve Birleşik Grev Fonunun Kullanıl-ması hakkında Yönetmelik
Türk-îş Burslar Yönetmeliği