Az Gelişmiş Ülkelerde Sendika-Kooperatif İşbirliği

Book : Az Gelişmiş Ülkelerde Sendika-Kooperatif İşbirliği

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 136

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : English

Translator : Haşmet Başar

Document Type : Book

Book No : 1852

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
- Az Gelişmiş Ülkelerde Sendikalar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Az Gelişmiş Ülkelerde Kooperatifçilik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
- Karşılıklı İşbirliği olanağı ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKALARLA KOOPERATİFLERİN BİRLİKTE YAPTIĞI GİRİŞİMLER-
DEN ÖRNEKLER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Sendikaların Kooperatifleri Kentlerde Desteklemesi ... ... ... ... ... .
- Asya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Afrika ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
- Latin Amerika ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... .
Sendikaların Kooperatifleri Kırsal Kesimde Desteklemesi ... ... ... ..,
- Asya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
- Afrika ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ..,
- Latin Amerika ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
Ulusal Düzeyde İşbirliği ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Eğitim ve Yetiştirmede İşbirliği ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Uluslararası Düzeyde İşbirliği ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞBİRLİĞİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ... ... ... .,
A) Genel Durum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
B) DAVRANIŞLAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İLERİDEKİ İŞBİRLİĞİ İÇİN KURAMLAR ... ... ... ... ... ... ... ...
Bölgesel düzeyde birlikte çalışmalar ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ulusal düzeyde birlikte çalışmalar ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Uluslararası düzeyde birlikte çalışmalar ... ... ... ... ... ... ...
KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMALAR İÇİN BAZI ALANLAR ... ...
Ek l Sendikalar ve Kooperatifler Üzerine Düzenlenen seminerler Ek II Kısaltmalar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ek III Kaynaklar ve Başvurular ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...