İş Dönüşü-2-

Book : İş Dönüşü-2-

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 65

Published Date : Ocak 1968

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 1841

INDEX

İÇİNDEKİLER
Önsöz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giriş
Beslenme ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Hastalık Sigortası ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rehabilitasyon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Sakat ve hükümlülere işbaşı yaptırma
İşyeri ve plân ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Devlet Plânlama Teşkilâtı ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Plân ve çalışma düzenimiz ... ... ... ... ... ... ... ... ..
İkinci Beş Yıllık Plân ve istihdam
Plân ve tarım işkolu
Plân ve ücret
Plân ve sosyal güvenlik
İşbaşında eğitim ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Millî Prodüktivite Merkezi ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu . İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi ... ... ... ... ... ...
Çalışan kadınlar
Çocuk ve gençler
İşyerinde insanlararası ilişkiler
İyi önder kötü önder ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Türk-İş ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Beşeri ilişkiler ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ..
Yöneticilik ve eğitim ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Çalışanların işbaşında eğitimi ... ... ... ... ... ... ... ..
Tarım işçileri . ... ... ... ... ...
İş güvenliği ve iş kazaları ... ... ... ... ... ... ... ... ..
İş kazalarını önleyici tedbirler
İşyerinde sağlık tedbirleri ... ... ... ... ... ... ... ... ..
İş kazasının zararları
Asgari ücretler ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ..