Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Malüllük Aylığı

Book : Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Malüllük Aylığı

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Skin : 91

Published Date : Aralık 1975

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 1821

INDEX

iÇiNDEKiLER :
önsöz
Giriş ... ...
Çalışma gücünün en az üçle ikisini yitirmek •• Çalışabilir durumda olmamak ••• ••• ••• ... ••• ••
En az beş yıldan beri sigortalı bulunmak ••• ••
Sigortalılık süresi ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• ••
Basılı dilekçe örneği ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• ••
Prim ödeme gün sayısı ...... ........ ........ ........ ........ ...
Malûllük aylığının hesabı ••• •••• ••• ••• ••• ••• •••
Aylık oranı ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
Aylığın başlangıcı ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aylıkların ödeme şartı ••• •••
Aylıkların ödenme şekli ........ ........ ........ ........ . .
Kontrol muayenesi ........ ........ ........
Çalışma nedeniyle aylığın kesilmesi • ••• ••• ••
Aylığınızın hesabı ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
Sağlık yardımlarından yararlanma ••• ••• ••• •••