I.Ulusal Sağlık Kongresi Çalışma Grupları Raporları

Book : I.Ulusal Sağlık Kongresi Çalışma Grupları Raporları

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1992

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 1711

INDEX

İÇiNDEKiLER
I. SAĞLIĞIN GELİŞMESİNE DESTEK
Sağlık Akademisi...................................
Sağlık Enformasyon Sistemi...................
Sağlık Hukuku .......................................
Sağlık Teknolojisi ve Standardizasyonu
Sağlık Mimarisi......................................
Sağlık Hizmetleri Finansmanı.................
II. ÇEVRE SAĞLIĞI
Çevre Sağlığı Hava
Çevre Sağlığı Su ......................
Çevre Sağlığı - Gıda Emniyeti Çevre Sağlığı Atıklar.................
Yerleşim Alanları Konut Sağlık İŞ ve işçi Sağlığı......................
III. YAŞAM BİÇİMİ
Yetişkinin Sağlık Eğitimi Beslenme .....................
Zararlı Alışkanlıklar.......

IV. SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU
Sağlık Hizmetlerinin Örgüt ve Yönetim Yapısı
Sağlık Insangücü Hekimler..............................
Sağlık İnsangücü Hemşireler...........................
Sağlık İnsangücü Eczacılar..............................
Sağlık İnsangücü Dişhekimleri......................
Temel Sağlık Hizmetleri...................................
Hastane Yönetimi.............................................
İlaç Kontrol ve Denetim Sistemi......................
V. ÖNCELİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ
Çocuk Sağlığı....................................
Ana Sağlığı........................................
Yaşlılık
Ağız ve Diş Sağlığı
Bulaşıcı Hastalıklar............................
Dolaşım Sistemi Hastalıkları............
Kanser................................................
Ruh Sağlığı.......................................
Kazalar / İlk Yardım ve Acil Hizmetler
Turist Sağlığı
GAP ve Sağlık.....................................