''Türkiye'de Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları Ve İsveç Örneği' Sempozyumu

Book : ''Türkiye'de Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları Ve İsveç Örneği' Sempozyumu

Author : * Faruk Pekin

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Published Date : Nisan 1988

Publisher : Kardeşler Basımevi

Book No : 1691

INDEX

İÇiNDEKiLER
Önsöz................................................................
Program........................
îsveç'ten Katılan Kuruluşlar.............................
isveç Sendikal Hareketi Üzerine Kısa Notlar. Abdullah Baştürk
Erdal İnönü........................
Björn Rosengren......
Hans Engelberts.... ......
Faruk Pekin
OlleSöderman............
Karin Lindgren...
Prof. Alpaslan Işıklı....
Özcan Kesgeç.............
Lennart Sahlsten.......
Nail Güreli..........
Astrid Olhagen............
Ali Bozkurt
Jörgen Lindholm
Meral Ekim................
Britt-Marie Lundh....
Prof. Fazıl Sağlam......
Önder Aker.................
Gunno Gunnmo.......
Rune Edström.............
Nils Thulen............
Björn Askerlund...
Bjorn Magnusson........
Memik Yapıcı
Panel...........................
Björn Rosengren.........
Ekler............................