'1997' Son Değişikliklerle Anayasanın İlgili Maddeleri

Kitap : '1997' Son Değişikliklerle Anayasanın İlgili Maddeleri

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Mayıs 1997

Yayıncı : Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası -TES-İŞ

Tür : Kitapçık

Kitap No : 1687

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
- ANAYASA (ilgili Maddeler)....
- 1475 SAYILI İŞ KANUNU
_ 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU
- 2822 SAYILI TİSGLK KANUNU...........
- Iş Mahkemeleri Kanunu......................
- Hafta Tatili Kanunu.........................
- Öğle Dinlenmesi Kanunu....................
- 6772 Sayılı Kanun............................
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü............
işyerlerinde işin Durdurulması veya iş. Kapatılması Hakkında Tüzük....................
Postalar Halinde işçi Çalış. Tüzüğü............
Haftalık iş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğü.....................................
Fazla Çalışma Tüzüğü.............................
Ağır ve Tehlikeli işler Tüzüğü..................
Gebe ve Emzikli Kadınlar Kreş Tüzüğü........
iş Süreleri Tüzüğü..................................
Asgari Üret Yönetmeliği.........................

- işyerlerinde Açılacak Kantinler Hakkında Yönetmelik.....................................
- Yıllık Ücretli îzin Yönetmeliği......................
- işyeri Hekimleri Çalışma Şartları Yönetmeliği...