TBMM'ne Sunulmak Üzere Hazırlanan Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dökümanı

Book : TBMM'ne Sunulmak Üzere Hazırlanan Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dökümanı

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1992

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Book No : 1680

INDEX

İÇiNDEKiLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BÖLÜM-1
SAĞLIĞIN GELİŞMESİNE DESTEK
. Ulusal Sağlık Akademisi...........................
. Sağlık Enformasyon Sistemi .....................
. Sağlık Hukuku
Sağlık Teknolojisi.......................................
Sağlık Mimarisi.........................................
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı.............
BÖLÜM-2
ÇEVRE SAĞLIĞI
Hava Kirliliğinin Denetlenmesi..................
Su Kirliliğinin Denetlenmesi...
Atıkların Denetimi......................................
Gıda Emniyeti..........................................
Yerleşim Alanları ve Konut....................
. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı.....................
BÖLÜM-3 YAŞAM BİÇİMİ
. Sağlıklı Davranış İçin Bilgi ve Yönlenme . Toplum Beslenmesi..
. Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar.....................

BÖLÜM-4
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU
Sağlık Hizmetlerinin Örgüt ve Yönetim Yapısı Sağlık İnsangücü...............................................
. Temel Sağlık Hizmetleri ....................................
Hastaneler...........................................................
İlaç ve Denetimi...............................................
BÖLÜM-5
SAĞLIKLI TÜRKİYE HEDEFLERİ
. Bebek ve Çocuk Sağlığı.........
Anne Sağlığı.
. Yaşlı Sağlığı......
. Ağız - Diş Sağlığı...................
Bulaşıcı Hastalıklar.................
Dolaşım Sistemi Hastalıkları... . Kanser......................................
. Ruh Sağlığı..............................
Kazalar..................................
Sağlık Düzeyleri Arasındaki Farklılıkların Azaltılması
SONUÇ