Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 Yılı Raporu

Book : Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 Yılı Raporu

Author : * Erol Dağlıer

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-455-009-3

Skin : 58

Published Date : Ocak 1994

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 1678

INDEX

İÇİNDEKİLER
1.BÖLÜM
Yurtdışındaki Türk İşgücü'nün Gelişimi ve Yurtdışındaki Vatandaş ve İşçilerimizin Ülkelere Göre Dağılımı........
Yurtdışındaki Türk İşgücü'nün Gelişimi...........................
Yurtdışıındaki Vatandaş ve İşçilerimizin Ülkelere Göre Dağılımı........
1993 Yılında Yurtdışına Gönderilen İşçilerin Ülkeler ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı...........................
1993 Yılında Yurtdışına Gönderilen İşçilerin Aylara ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı..........
Yıllar ve Ülkeler İtibariyle Yurtdışına Gönderilen İşçilerin Sayıları............
2.BÖLÜM
Yurtdışındaki Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler ve Gelişmeler
F.ALMANYA...................
F.Almanya'daki Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler. Vatandaşlarımızın Yıllar İtibariyle Sayıları ve Toplam Yabancılar İçindeki Oranları.........
2.1.1.2. Vatandaşlarımızın Eyaletler İtibariyle Dağılımı..................
2.1.1.3. 5.000'den Fazla Vatandaşlarımızın Oturduğu Şehirler.......
2.1.1 Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal Mukayesesi
2.1.1.5. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı..
Vatandaşlarımızın Medeni Durumları İtibariyle Sayıları
2.1.1.7. Doğan, Evlenen ve ölen Vatandaşlarımızın Sayıları...........
1.1.8. Vatandaşlarımızın F.Almanya'daki Kalış Sürelerine Göre Sayıları.
2.1.1.9. Süresiz Oturma İzni ve Oturma Hakkı Sahibi Vatandaşlarımızın Sayıları.
2.1.1.10. F.Almanya'ya Gelen ve F.Almanya'dan Ayrılan Vatandaşlarımızın Sayıları
2.1.1.11. F.Almanya'dan İltica Hakkı İsteminde Bulunan Türk
X'atandaşı Sayısı ve Diğer İlticacılara Oranı.....................
2.1.1.12. F.Almanya'daki Vatandaşlarımızın ve Diğer Yabancıların ülkelerine Havale Ettikleri ve Yanlarında Götürdükleri Tahmini Döviz Miktarı.....................................

2.1.1.13. Yabancılarla ilgili Polisiye Vak'alara ilişkin tstatistiki
Bilgiler.............................................................................
2.1.1.14. Vatandaşlarımız Tarafından Kurulan Dernekler
2.1.1.15. Yabancılar Meclisine Seçilmiş Türk Vatandaşlarının
Sayısı..............................................................................
2.1.1.16. Alman Vatandaşlığına Geçen Türklerin Sayısı.............
2.1.2. F.Almanya'daki işçi Vatandaşlarımızla ilgili Sayısal
Bilgiler.............................................................................
2.1.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Eyalet Çalışma Daileri
itibariyle Dağılımı
2.1.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollari itibariyle Dağılımı.
2.1.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı..........
2.1.2.4. Sigortaya Tabi Olarak Çalışan işçilerin Tabiiyetlerine
Göre Dağılımı.........................
2.1.2.5. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı işçilerle Sayısal Mukayesesi
2.1.2.6. Sigortalı Olarak Çalışan işçilerimizin Çalışma izni
Statülerine Göre Dağılımı
2.1.2.7. işçilerimizin Yoğun Olarak Çalıştıkları işkollarında Orta- lama Haftalık Çalışma Süreleri ve Brüt Saat Ücretleri......
2.1.3. Ekonomik Durum ve istihdam Piyasasındaki Gelişmeler......
2.1.3.1. Ekonomik Gelişmeler.......................................................
2.1.3.2. istihdam Piyasası ile ilgili Değerlendirmeler......................
2.1.3.3. işsiz Sayıları ve işsizlik Oranları
2.1.3.4. işsiz Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı işsizlerle Sayısal
Mukayesesi
2.1.3.5. Türk ve Diğer Yabancı işsizlerin Eyalet Çalışma Daileri
İtibariyle Dağılımı
2.1.4. Sosyal Güvenlik Bilgileri....................................................
2.1.4.1. Maluliyet, Yaşlılık, Dul ve Yetim Aylığı Alanlar
2.1.4.2. Prim ladesi.......................................................................
2.1.4.3. Çocuk Başına ödenen Çocuk Parası Miktarı
2.1.4.4. Vatandaşlarımızın Çocukları için ödenen Çocuk Paraları ve Çocuk Sayıları
2.1.4.5. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Dağılımı
2.1.5. Eğitim Bilgileri.................................................................
2.1.5.1. Okula Devam Eden Çocukların Sayısı ve Devam Ettikleri Okullar.............................................................................
2.1.5.2. Mesleki Eğitim (Çıraklık Eğitimi) Gören Türk ve Toplam Yabancı Genç Sayısı
2.1.5.3. Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden Çocukların Sayısı......................................................
2.1.5.4. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk öğretmenlerin
Sayısı................................................................................ |

2.1.5.5. Yüksek öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı 2.1.5.6. F.Almanya'daki Türk Gençlerinin Mesleki Eğitime Yönlendirilmesi Projesi ile İlgili Çalışmalar.................................
2.1.6. Vatandaşlarımızı ilgilendiren Mevzuat ve Uygulama
Değişiklikleri
2.1.7. Önemli Mahkeme Kararları.
2.1..8. ikili Temaslar (Toplantı, Görüşme ve Ziyaretler......
2.2. HOLLANDA
2.2.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler.........................
2.2.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus..........................................
2.2.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı....................................................................
2.2.1.3. Vatandaşlarımızın Eyaletlere Göre Dağılımı.......................
2.2.1.4. Vatandaşlarımızın önemli Yerleşim Merkezlerine Göre
Dağılımı
2.2.1.5. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal Mukayesesi...
2.2.1.6. Doğan, Evlenen ve ölen Vatandaşlarımızın Sayıları
2.2.1.7. Vatandaşlarımızın Medeni Durumları İtibariyle Sayıları......
2.2.1.8. Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarımızın Sayısı
2.2.1.9. Geri Dönüş Programı Uyarınca Türkiye'ye Dönen Vatandaşlarımızın. Sayısı.....................................................
2.2.1.10. Vatandaşlarımızın Sahip Oldukları İkamet Statülerine
Göre Sayıları.....................................
2.2.1.11. Hollanda Tabiyetine Geçen Vatandaşlarımızın Sayısı..........
2.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler.........
2.2.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı...........
2.2.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre Dağılımı.....
2.2.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı..............
2.2.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Ülke Çalışanlarıyla
Sayısal Mukayesesi.............
2.2.2.5. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler.................
2.2.2.6. İşsizlik Durumu.
2.2.2.7. Asgari ve Ortalama İşçi Ücretleri.....................................
2.2.3. Konjonktürel Gelişmeler....................................................
2.2.4. Sosyal Güvenlik Bilgileri.....................................
2.2.4.1. İş Kazaları......
2.2.4.2. Çocuk Paraları ödemeleri.....
2.2.5. Eğitim Bilgileri...
2.2.5.1. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı............................................................................
2.2.5.2. Okula Giden Türk Çocukları ve Gittikleri Okullar..............

2.2.5.3. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk öğretmenleri...
2.2.5.4. Yüksek öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı
2.2.5.5. Mesleki Eğitim Gören Türk ve Yabancı Genç Sayısı........
2.2.5.6. Yetişkinlerin Mesleki Eğitimi................
2.2.6: Vatandaşlarımız Arasında örgütlenme......
2.2.6.1. Türk Dernekleri................................................................
2.2.6.2. Belediye Meclislerine Seçilen Vatandaşlarımız...................
2.2.7. Vatandaşlarımızı ilgilendiren Mevzuat ve Uygulama
Değişiklikleri.........
2.3. BELÇiKA
2.3.1. Vatandaşlarımızla ilgili Sayısal Bilgiler.....
2.3.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus.................
2.3.1.2. Vatandaşlarımızın Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
2.3.1.3. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre Dağılımı......
2.3/1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal Mukayesesi
2.3.1.5. Doğan, Evlenen ve ölen Vatandaşlarımızın Sayıları
2.3.1.6. Vatandaşlarımızın Cinsiyetleri ve Medeni Durumları İtibariyle Sayıları.............
2.3.1.7. Belçika Vatandaşlığına Geçen Vatandaşlarımızın Sayısı
2.3.2. Çalışan Vatandaşlarımızla ilgili Sayısal Bilgiler.......
2.3.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı........
2.3.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Ülke Çalışanlarıyla
Sayısal Mukayesesi..
2.3.2.3. işsizlik Durumu..........
2.3.2.4. işsiz Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı
2.3.2.5. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla ilgili Bilgiler...............
2.3.2.6. Asgari ve Ortalama Aylık işçi Ücretleri..........................
2.3.2.7. İşkollarına Göre Brüt Saat Ücretleri..............................
2.3.3. Ekonomik Gelişmeler
2.3.4. Sosyal Güvenlik Bilgileri..............................................
2.3.4.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Dağılımı..................
2.3.4.2. Çocuk Parası ödemeleri....................................................
2.3.5. Eğitim Bilgileri...............................................................
2.3.5.1. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı..........
2.3.5.2. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve Devam
Ettikleri Okullar
2.3.5.3. Hazırlık Sınıfları ile Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına
Devam Eden Çocukların Sayısı..
2.3.5.4. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk öğretmenlerin
Sayısı....

2.3.5.5. Yüksek öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı
2.3.5.6. Meslek Okullarına Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı
2.3.6. Vatandaşlarımız Arasında örgütlenme. 2.3.6.1. Türk Dernekleri................................................................
2.3.7. Vatandaşlarımızı ilgilendiren Mevzuat ve Uygulama
Değişiklikleri
2.4. FRANSA.................
2.4.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler
2.4.1.1. Vatandaşlarımızın Sayısı........
2.4.1.2. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal Mukayesesi
2.4.1.3. Sürekli Oturma Kartına Sahip Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre Dağılımı
2.4.1.4. Doğan, Evlenen ve ölen Vatandaşlarımızın Sayıları..
2.4.1.5. Vatandaşlarımızın Sahip Oldukları ikamet Statülerine
Göre Durumları................................................
2.4.1.6. Fransız Tabiyetine Geçen Vatandaşlarımızın Sayısı
2.4.1.7. Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarımızın Sayısı... 2.4.2. Çalışan Vatandaşlarımızla ilgili Sayısal Bilgiler 2.4.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı...
2.4.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre Dağılımı..........
2.4.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Ülke Çalışanlarıyla
Sayısal Mukayesesi...............................
2.4.2.4. İşsizlik Durumu
2.4.2.5. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler.......
2.4.2.6. Asgari ve Ortalama Aylık İşçi Ücretleri...........
2.4.3. Konjonktürel Durum.
2.4.4. Sosyal Güvenlik Bilgileri.............
2.4.4.1. Çocuk Parası ödemeleri.................................................
2.4.4.2. Sosyal Sigorta Primine Esas Tavan Ücreti ve Primleri....
2.4.4.3. İşkazası ve Meslek Hastalıkları
2.4.4.4. Vatandaşlarımızın Türkiye'deki Çocukları İçin ödenen
Çocuk Paraları ve Çocukların Sayısı........
2.4.5. Eğitim Bilgileri..............
2.4.5.1. Türk Çocuklarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı..............
2.4.5.2. Okula Devam Eden Çocukların Sayısı ve Gittikleri
Okullar................
2.4.5.3. Fransa'da Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden
Çocukların Sayısı.............................................................
2.4.5.4. Merkezden ve Mahallinden Atanan öğretmenler.........
2.4.5.5. Yüksek öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı
2.4.5.6. Mesleki Eğitim Gören Yabancılar.....................................
2.4.5.7. Vatandaşlarımızın Mesleki Eğitimi.............................

2.4.6. Vatandaşlarımız Arasında örgütlenme.........
2.4.7. Vatandaşlarımızı ilgilendiren Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri.
2.5. DANİMARKA.............
2.5.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler....................
2.5.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus..........................................
2.5.1.2. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre Dağılımı......
2.5.1.3. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş Gruplarına
Göre Dağılımı
2.5.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal Mukayesesi
2.5.1.5. Vatandaşlarımızın Medeni Durumları İtibariyle Sayıları
2.5.1.6. Doğan, Evlenen ve ölen Vatandaşlarımızın Sayıları 2.5.1.7. Danimarka Vatandaşlığına Geçen Vatandaşlarımızın
Sayısı....
2.5.2. Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler..................
2.5.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı
2.5.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Ülke Vatandaşları ile
Sayısal Mukayeseski.
2.5.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre Dağılımı..
2.5.2.4. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler..............
2.5.2.5. İşsiz Sayısı ve Yabancı İşsizlerin Tabiyetlerine Göre
Dağılımı.............
2.5.2.6. Asgari ve Ortalama İşçi Ücretleri...
2.5.3. Konjonktürel Gelişmeler............................................
2.5.4. Sosyal Güvenlik Bilgileri........
2.5.4.1. Çocuk Parası ödemeleri ve Çocuklarımızın Sayıları
2.5.4.2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
2.5.5. Eğitim Bilgileri................................................................
2.5.5.1. Türk Çocuklarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı.........
2.5.5.2. Türk öğrencilerin Türkçe Eğitim Durumu.........................
2.5.5.3. Okula (Ana Okulu, İlkokul, Ortaokul, Meslek Okulları,
Lise vb.) Devam Eden Çocukların Sayısı...........................
2.5.5.4. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk öğretmenlerin
Sayısı.....................................
2.5.5.5. Yüksek öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı
2.5.5.6. Mesleki Eğitim Gören Türk Genci Sayısı................
2.5.5.7. Vatandaşlarımızı Mesleki Eğitime Yönlendirme Konusunda
Yapılan Çalışmalar........................................
2.5.6. Vatandaşlarımız Arasında örgütlenme.................
2.5.6.1. Türk Dernekleri Hakkında Bilgiler
2.5.6.2. Belediye Meclislerine Seçilen Vatandaşlarımız...................
2.5.7, Vatandaşlarımızı İlgilendiren Mevzuat Değişiklikleri...........

2.6. AVUSTURYA............................................
2.6.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler.............................
2.6.1.1. Vatandaşlarımızın Sayısı
2.6.1.2. Doğan, Evlenen ve ölen Vatandaşlarımızın Sayıları...........
2.6.1.3. 1992 Yılı İçinde Avusturya Vatandaşlığına Geçen Türk
Vatandaşlarının Sayısı.......
2.6.2. Avusturya'daki İşçilerimizle İlgili Sayısal Bilgiler..............
2.6.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
2.6.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı...........
2.6.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer İşçilerle Sayısal
Mukayesesi.......................................................................
2.6.2.4. Türk İşsizlerin Diğer İşsizlerle Sayısal Mukayesesi
2.6.2.5. İşsiz Kalan Türk İşçilerinin İşkolları İtibariyle Dağılımı...
2.6.2.6. Çalışma İzni Statülerine Göre İşsizlerimizle İlgili Sayısal Bilgiler.......................
2.6.2.7. Ortalama Aylık Ücretler
2.6.3. Konjonktürel Gelişmeler
2.6.4. Eğitim Bilgileri.......
2.6.4.1. Okula Devam Eden Çocukların Sayısı ve Devam Ettikleri Okullar.........................................................
2.6.4.2. Hazırlık Sınıfları ile Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına
Devam Eden Çocukların Sayısı..........
2.6.4.3. Yüksek öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı..
2.6.4.4. Türk öğrenciler İçin Merkezden ve Mahallinden Atanan
öğretmenlerin Sayısı...............
2.6.4.5. Mesleki Eğitiim
2.6.5. Sosyal Güvenlik Bilgileri
2.6.5.1. Çocuk Parası ödemeleri.....
2.6.6. Vatandaşlarımızı İlgilendiren Mevzuat Değişiklikleri.....
2.7. iSViÇRE
2.7.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler.......................
2.7.1.1. Vatandaşlarımızın Kantonlara Göre Dağılımı...............
2.7.1.2- Vatandaşlarımızın Yaş Gruplarına Göre Dağılımı........
2.7.1.3 İsviçre'de 1993 Yılında Doğan Türk Çocukları
2.7.1.4. İsviçre'de 1993 Yılında Evlenen Türk Vatandaşlarının Sayısı..................................................
2.7.1.5. İsviçre'de 1993 Yılında Ölen Türk Vatandaşlarının
Sayısı.........................................................................
2.7.2 Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler...........
2.7.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre Dağılımı
2.7.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı İşçilerle
Sayısal Mukayesesi.

2.7.2.3. Ortalama Aylık Ücretler
2.7.3. Eğitim Bilgileri.....
2.7.3.1. Mesleki Eğitim
2.7.3.2. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı.................
2.7.3.3. Öğrenimde Bulunan Çocuk Sayısı......
.2.7.3.4. Hazırlık Sınıfları ile Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına
Devam Eden Çocukların Sayısı.....
2.7.3.5. Yüksek öğrenime Devam Eden-Türk Gençlerinin Sayısı.
2.7.3.6. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk öğretmenlerin Sayısı.....
2.7.4. Sosyal Güvenlik Bilgileri...............................................
2.7.4.1. Çocuk Başına ödenen Çocuk Paraları.
2.7.4.2. Vatandaşlarımıza ödenen Çocuk Paraları ve Çocuk
Sayıları
2.7.4.3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
2.7.5. İşçilerimizi İlgilendiren Mevzuat Değişiklikleri ve
Mahkeme Kararları
2.7.6. Ekonomik Gelişmeler ve İstihdam Piyasası.....
2.8. İSVEÇ......................
2.8.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler
2.8.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus.........
2.8.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı
2.8.1.3. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre Dağılımı.......
2.8.1.4. Vatandaşlarımızın* Diğer Yabancılarla Sayısal Mukayesesi
-2.8.1.5. Doğan, Evlenen ve ölen Vatandaşlarımızın Sayıları..........
2.8.1.6. İsveç Tabiyetine Geçen Vatandaşlarımızın Sayısı...............
2.8.1.7. Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarımırın Sayısı
2.8,2. Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler.................
2.8.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı.......................................
2.8.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Ülke Çalışanlarıyla
Sayısal Mukayesesi....
2.8.2.3. İşsizlik Durumu
2.8.2.4. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler................
2.8.2.5. Asgari ve Ortalama İşçi Ücretleri....................................
2.8.3. Konjonktürel Gelişmeler...........................................
2.8.4. Sosyal Güvenlik Bilgileri.
2.8.4.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Dağılımı...................
2.8.4.2. Çocuk Parası ödemeleri........
2.8.5, Eğitim Bilgileri
2.8.5.1. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı..........................................................................

2.8.5.2. Okula Devam Eden Çocukların Sayısı ve Devam Ettikleri Okullar.........................................................................
2.8.5.3. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk öğretmenlerin
Sayısı...................................
2.8.5.4. Mesleki Eğitim Gören Türk ve Yabancı Genç Sayısı..
2.8.5.5. Yüksek öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı
2.8.6. Vatandaşlarımız Arasında örgütlenme...............................
2.8.6.1. Türk Dernekleri...............................................................
2.8.7. Vatandaşlarımızı ilgilendiren Mevzuat ve Uygulama
Değişiklikleri
2.9. KUVEYT
2.9.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler..
2.9.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus..........................................
2.9.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı..........................................
2.9.1.3. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre Dağılımı.
2.9.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal Mukayesesi
2.9.1.5. Vatandaşlarımızın Sahip Oldukları ikamet Statülerine
Göre Sayıları...........
2.9.1.6. Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarımızın Sayısı 2.9.2. Çalışan Vatandaşlarımızla ilgili Sayısal Bilgiler....
2.9.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı..
2.9.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı
2.9.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın işkollarına Göre Dağılımı..........
2.9.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Ülke Çalışanlarıyla
Sayısal Mukayesesi
2.9.2.5. İşsizlik Durumu
2.9.2.6. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler................
2.9.2.7. Asgari ve Ortalama Aylık Ücretler....
2.9.3. Sosyal Güvenlik Bilgileri
2.9.3.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları.........................
2.9.3.2. Çocuk Parası ödemeleri 2.9.4. Eğitim Bilgileri..........................
2.9.4.1. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı
2.9.4.2 Okula Devam Eden Çocukların Sayısı ve Devam Ettikleri Okullar
2.9.4.3. Hazırlık Sınıfları ile Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına
Devam Eden Çocukların Sayıları...............................
2.9.5. Ekonomik Gelişmeler ve İstihdam Piyasası ile İlgili
Değerlendirmeler

2.10. LİBYA......
2.10.1. Vatandaşlarımızla ilgili Sayısal Bilgiler.......
2.10.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus .........
2.10.1.2. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre Dağılımı
2.10.1.3. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal Mukaye- sesi ..................
2.10.1.4. Vatandaşlarımızın Medeni Durumları itibariyle Sayıları
2.10.1.5. Doğan, Evlenen ve ölen Vatandaşlarımızın Sayılan .......
2.10.2. Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler ............
2.10.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı.
2.10.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı ...........
2.10.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın işkollarına Göre Dağılımı 2.10.2.4. İşsizlik Durumu ....................
2.10.2.5. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler ..........
2.10.2.6. Asgari ve Ortalama Aylık İşçi Ücretleri...
2.10.3. Sosyal Güvenlik Bilgileri......................................
2.10.3.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları.......
2.10.3.2. Çocuk Parası ödemeleri .......................................
2.10.4. Eğitim Bilgileri.........................................................
2.10.4.1. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına
Göre Dağılımı
2.10.4.2. Okula Devam Eden Türk Çocukların Sayısı ve Devam
Ettikleri Okullar..........................................................
2.10.4.3. Merkezden Atanan Türk öğretmenlerin Sayısı.........
2.10.4.4. Yüksek öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı.
2.10.4.5. Mesleki Eğitim Gören Türk ve Yabancı Gençlerin
Sayısı ......
2.10.5. Vatandaşlarımızla İlgili Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri ile önemli Mahkeme Kararları.........................
2.10.6. Ekonomik Gelişmeler ve İstihdam Piyasası ile İlgili
Değerlendirmeler ...
2.11. SUUDi ARABiSTAN ......................................................
2.11.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler........................
2.11.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus...............
2.11.1.2. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre Dağılımı
2.11.1.3. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal Mukayesesi...
2.11.1.4. Vatandaşlarımızın Medeni Durumları.
2.11.1.5. Doğan, Evlenen ve ölen Vatandaşlarımızın Sayıları.
2.11.1.6. Vatandaşlarımızın Sahip Oldukları İkamet Statülerine
Göre Dağılımı ..............................................................

2.11.2. Çalışan Vatandaşlarımızla ilgili Sayısal Bilgiler......
2.11.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı....................................
2.11.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre Dağılımı.....
2.11.2.3. İşsizlik Durumu.............................................................
2.11.2.4. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler...
2.11.2.5. Asgari ve Ortalama Aylık İşçi Ücretleri .......................
2.11.3. Sosyal Güvenlik Bilgileri
2.11.3.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
2.11.3.2. Çocuk Parası ödemeleri
2.11.4. Eğitim Bilgileri .......................................................
2.11.4.1 Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılım.......................................................................
2.11.4.2. Okula Devam Eden Çocukların Sayısı ve Devam Ettikleri Okullar..................................................................
2.11.4.3 Hazırlık Sınıfları ve Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına
Devam Eden Çocukların Sayısı....................................
2.11.4.4. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk öğretmenlerin Sayısı .......
2.11.4.5. Yüksek öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin Sayısı.
2.11.5. Türk Şirketleriyle İlgili Sayısal Bilgiler ........................
2.11.6 Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler .......
2.1.2. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ.......................
2.12.1. Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler ..........
2.12.1.1. Çalışan Vatandaşlarımızın -Sayısı.................................
2.12.1.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı ..................................................
2.12.1.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre Dağılımı.
2.12.1.4. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler..........
2.12.1.5. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Ülke İşçileri ile
Sayısal Karşılaştırması ..............................................
2.12.2 KKTC Vatandaşlığına Geçen Vatandaşlarımızın Sayısı,
2.12.3. Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarımızın
Sayısı .......................................................................
2.12.4. Asgari ve Ortalama İşçi Ücretleri..............................
2.12.5. Sosyal Güvenlik Bilgileri.............................................
2.12.5.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları............................
2.12.5.2. Çocuk Parası ödemeleri............................................
2.12.6. Eğitim Bilgileri..........................................................
2.12.6.1 Mesleki Eğitim Gören Türk Öğrenci Sayısı ................
2.12.7. Türk Şirketleriyle İlgili Sayısal Bilgiler........
2.12.8. Vatandaşlarımızı İlgilendiren Mevzuat Değişiklikleri
2.12.9. Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler .................................

2.13. AVUSTRALYA.....
2.13.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler
2.13.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus .................................
2.13.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş Gruplarına
Göre Dağılımı......
2.13.1.3. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal Mukayesesi .............................................................................
2.13.1.4. Doğan, Evlenen ve Ölen Vatandaşlarımızın Sayıları.....
2.13.1.5. Avustralya Vatandaşlığına Geçen Vatandaşlarımızın
Sayısı................
2.13.1.6. Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarımızın
Sayısı...................................................................
2.13.2 Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler.............
2.13.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı..................................
2.13.2.2. İşsizlik Durumu...........................................................
2.13.2.3. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla ilgili Bilgiler...........
2.13.2.4. Asgari Ücret ve Bazı İşkollarına Ait Ortalama
Ücretler..........................................................
2.13.3. Konjonktürel Gelişmeler .........................
2.13.4. . Sosyal Güvenlik Bilgileri.....
2.13.4.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ..............
2.13.4.2. Çocuk Paralan.............................
2.13.4.3. Avustralya Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Hak Sahibi
Olan Vatandaşlarımızın Sayısı............................
2.13.5. Eğitim Bilgileri..............................................
2.13.5.1. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına
Göre Dağılımı .....................................
2.13.5.2. Okula Devam Eden Çocukların Sayısı ve Devam
Ettikleri Okullar..........................................................
2.13.5.3. Hazırlık Sınıflan ile Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına
Devam Eden Çocukların Sayısı......................................
2.13.5.4. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk öğretmenlerin Sayısı...........................................................................
2.13.5.5. Yüksek Öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin
Sayısı .........................................................................
2.13.5.6. Mesleki Eğitim.
2.13.6. Vatandaşlarımız Arasında örgütlenme
2.13.6.1. Türk Dernekleri .......................................................
2.13.7. Vatandaşlarımızı İlgilendiren Mevzuat Değişiklikleri
2.14. iNGiLTERE .........................................
2.14.1. Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler.
2.14.1.1. Vatandaşlarımızın Sayısı......................

2.14.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı ...
2.14.1.3. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı ......................................................................
2.14.2. Çalışan Vatandaşlarımızla ilgili Bilgiler ....................
2.14.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı....................
2.14.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın işkollarına Göre Dağılımı .....
2.14.2.3. Çalışabilir Aktif Nüfusun Diğer Ülke Çalışanlarıyla
Sayısal Mukayesesi....
2.14.2.4. işsizlik Durumu..........................................................
2.14.2.5. Asgari ve Ortalama işçi Ücretleri ......
2.14.3. Konjonktürel Gelişmeler.....................................
2.14.4. Sosyal Güvenlik Bilgilen...................
2.14.4.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları..............................
2.14.5. Eğitim Bilgileri .........................................................
2.14.5.1. Türk Çocuklarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı...
2.14.5.2. Hazırlık Sınıfları ile Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına
Devam Eden Çocukların Sayısı .....................................
2.14.5.3. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk öğretmenlerin Sayısı.....................................................................
2.14.5.4. Mesleki Eğitim imkanları .......................
2.14.6. Vatandaşlarımız Arasında örgütlenme.
2.14.6.1. Türk Dernekleri Hakkında Bilgiler ............................
2.14.7. Vatandaşlarımızı ilgilendiren Mevzuat Değişiklikleri......
3.BÖLÜM
Uluslararası Kuruluşlar ve Yabancı Ülkelerle Yapılan Sözleşme ve Anlaşmalar-İlişkiler
3.1. Uluslararası Kuruluşlar ve Yabancı Ülkelerle Yapılan
Sözleşme ve Anlaşmalar...........................
3.1.1. Uluslararası Sözleşmeler........................................
3.1.1.1. Avrupa insan Hakları Divanı'nın Zorunlu Yargı Yetkisinin 22/1/1993 Tarihinden itibaren Üç Yıl Daha Tanınması Hakkında K arar..........
3.1.1.2. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Yapılan Ankara Anlaşması Uyarınca Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine Uyumu Konularında Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar .
3.1.2. Yabancı Ülkelerle Yapılan Anlaşma ve Sözleşmeler.....
3.1.2.1. Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
3.1.2.2. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasına Dair Karar.....................................................................
3.1.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Arasında Konsolosluk Sözleşmesi.
3.1.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vize Muafiyeti Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar........
3.1.2.5. Türkiye Cumhuriyeti ile italya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir-meyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ...........
3.2. Uluslararası Kuruluşlar ile ilişkiler ve Toplantılar
3.2.1. Bakanımız Mehmet Moğultay'ın ILO Genel Müdürü
ile Yaptığı Görüşme .............................................
3.2.2. Göç İşlerinde Sorumlu Bakanlar Konferansı Atina'da
Yapıldı .........................................................................
3.2.3. Göç Çalışma Grubunun Paris'te Yaptığı Toplantı...........
3.2.4. iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın Ankara'da
Düzenlediği Kollokyum..............
3.2.5. Türkiye-AT Ortaklık ilişkileri Çerçevesinde Türk İşçi-
lerinin Durumu Hakkında Toplantı ..........................
3.2.6. 3/30 Sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı
Konulu Toplantı .........................................................
3.2.7. Uludağ Üniversitesi Uluslararası VI.Bursa Semineri..
3.2.8. Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Tadili
Konulu Toplantı
3.2.9. Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin
Uygulanmasına İlişkin Toplantı .'.....
3.2.10. 3/80 Sayılı OKK'nın Revizyonu ile ilgili Toplantı
3.2.11. Türkiye-Avusturya Konsolosluk Görüşmeler ...................
3.2.12. Türkiye-Kuveyt 3,Dönem Karma Ekonomik
Komite Toplantısı ................................................
3.2.13. Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı..
3.2.14. Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Teknik
Komitesi 4,Toplantısı................
3.2.15. Türk-Alman Karma Eğitim Uzmanlar Komisyonu
Toplantısı...
3.2.16. Türkiye-Hollanda Karma Eğitim Uzmanlar Komisyonu Toplantısı ............................................................

4.BÖLÜM
Yurtdışındaki Vatandaşlarımızı İlgilendiren Bazı önemli Türk Mevzuatı Değişiklikleri
4.1. Yurtdışındaki Vatandaşlarımızı İlgilendiren Bazı önemli
Türk Mevzuatı Değişiklikleri .........................................
4.1.1. 2147 Sayılı Yasanın Uygulama Esasları Hakkında
Yönetmelik'in 13 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik....
4.1.1.1. Yurtdışında 1985 Yılından önce 2147 Sayılı Yasaya Göre Hizmet Borçlanması Yapanlar Yurda Kesin Dönüş Yapmadan Emekli Olabilecekler......
4.1.2. Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ............................
4.1.3. Bağ-Kur'dan Aylık Alanlardan 1993 Yılından % 10
Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında
Karar .......................................................................
4.1.4. 1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların ödeyecekleri
Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak Aylıkların Hesabına Esas Olan Basamak Gösterge Tablosunun Uygulama Tarihinin ve Basamak Yükseltilmesi için Bekleme Süresinin Yeniden Tesbitine Dair Karar......................
4.1.5. 2926 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların ödeyecekleri
Primler ile Bağlanacak Aylıkların Hesabına Esas Alınan Gösterge Rakamlarının Arttırılması ve Kanun Hükümlerinin 20 ilde Daha Uygulanmaya Başlanması Hakkında Karar ....
4.1.6 Birden Fazla Tabiiyetli Vatandaşların Askerlik
Yükümlülüklerini Yerine Getirmiş Sayılmalarına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar .............
4.1.7. Ticari ithalat Maksadı Dışında Yurtdışından Getirile-
cek Cihazlardan Alınacak Ücretler Hakkında Karar.......
4.1.8. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Türk Firmaları İşçi
lerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin
Anlaşmayla İlgili Olarak Yayımlanan Tebliğin Yürür
lükten Kaldırılmasına, Uygulama Usul ve Esaslarının
Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ...........................
5.BÖLÜM Yurtdışı Teşkilatımızın Hizmetleri ve Ekler
5.1. Yurtdışı Teşkilatımızın Hizmetleri ve Ekler

5.1.1. Yurtdışı Teşkilatımıza 1993 Yılı içinde Telefonla
veya Şifai Olarak Yapılan Vatandaş Müracaatları ile Gelen ve Giden Evrak Sayıları ..
5.1.2. Yurtdışı Teşkilatımızca 1993 Yılında Yapılan Büro-
Dışı Görevler
5.1.3. Genel Müdürlüğümüz 1993 Yılı Bütçesi Hakkında
Genel Bilgiler ..
5.1.4. Yurtdışı Teşkilatımız ................................................
EK-1 Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 5,10,1994 Tarihli
Kararı (Hayriye Eroğlu Davası) ......................
EK-2 Yabancı Düşmanlığı ..............................................
EK-3 Yaşlı Yabancılar.................................................
EK-4 Basında Yer Alan Çalışmalarımızdan örnekler.......