Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası

Kitap : Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası

Yazar : * Necip Hablemitoğlu

Dil : Türkçe

Bölüm : Sivil Toplum Kuruluşları

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8410-21-0

Yayın Tarihi : Ağustos 2001

Yayıncı : Otopsi Yayınevi

Tür : Kitap

Kitap No : 1677

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM: TÜRKİYE'DEKİ ALMAN VAKIFLARI RAPORU
1. TÜRKİYE'DEKİ KÜRESELLEŞMEĞİ YA DA İŞBİRLİKÇİ NGO'LAR
2. TÜRKİYE'DEKİ ALMAN VAKIFLARININ GENEL KARAKTERİSTİĞİ 21..KONRAD ADENAUER VAKFI (K.A.V.)..
2.1.1. K.A.V.'NIN BASIN VE KAMUSAL İLİŞKİLERİ
2.1.2. TEHLİKENİN BOYUTU: K.A.V.'NIN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİ
2.2.HEİNRICH BÛLL VAKFI
2.3. FREİDRİCH EBERT VAKFI VE DİĞERLERİ
3.TÜRKİYE'DEKİ ALMAN VAKIFLARININ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 4. TÜRKİYE VE ALMANYA: ÇATIŞAN POLİTİKALAR
İKİNCİ BÖLÜM: ALMAN TARİH TEZİ VE "BERGAMA DOSYASI"
1.ALMANYA'NIN BERGAMA'YA İLGİSİNİN TARİHSEL VE EKONOMİK NEDENLERİ
1.1. ALMANYA VE ALTIN POLİTİKASININ ÇERÇEVESİ
1.2. TÜRKİYE'NİN ALTIN POTANSİYELİ VE RAKAMSAL GERÇEKLER l..3. ALMANYA İÇİN BERGAMA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ
2. "TÜRKİYE ALTIN KONSEPTİ" VE BERGAMA OPERASYONUNUN ÇERÇEVESİ
2.1. FİAN ÖRGÜTÜ VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİ
2.2. FİAN'IN BERGAMA'DAKİ EYLEM PLANLARI VE İLK GİRİŞİMLER
2.3. BERGAMA'DAKİ BND BAĞLANTILI ALMAN AKADEMİSYENLERİ 7.4 AVRUPA PARLAMENTOSU VE İŞBİRLİKÇİLERİN ÇIKARDIĞI KARAR. 2.5. BERGAMA'DAKİ ALMAN PROVOKATÖRLER VE DIŞ MÜDAHALELER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
BERGAMA DİRENİŞİNİN YEREL DİNAMİKLERİ
1SEFA TAŞKIN
2.BİRSEL LEMKE
3.SENİH ÖZAY
4.OKTAY KONYAR
5.SOSYALİST, ANARŞİST, BÖLÜCÜ VE ULUSALCI ÖRGÜTLER
6.TEPEKÖY, PINARKÖY VE NARLICA KÖYLÜLERİ
6.1.ÇEVRECİLER
7.ALMANYA'NIN RESMİ ÇEVRE POLİTİKASI VE ÇELİŞKİLERİ
8. BERGAMA USULÜ DIŞ GÜDÜMLÜ-BİLGİSİZ SİYASAL ÇEVRECİLİK
VE SONUÇ DİPNOTLAR