ED - Ekonomide Durum

Book : ED - Ekonomide Durum

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 1997

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Periodical

Book No : 1461

INDEX

İÇİNDEKİLER
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu
Sunuş..................................
Oğuz OYAN
Ekonomide Dıııum-2..
Öztin AKGÜÇ
1996 Yılında Parasal Gelişmeler.
VII. PLAN (1996-2000) DOSYASI Oktar TÜREL
Yedinci Beş Yıllık Plan (1996-2000) "Kuzuların Sessizliği".
Aziz KONUKMAN
Plaıı-Program-Bütçe: Kurulamayan Bağlantılar.
Oğuz OYAN
Tarımsal Desteklemeye Alternatif Arayışları: Yedinci Plan ve Ötesi...........................................
Enis BAĞDADİOĞLU / Bülent KÜPELİ
Yedinci Planın Çalışma Hayatı Üzerine Öngörülerinin Düşündürdükleri..............................................................
Hakan ARSLAN
Yedinci 5 Yıllık Kalkınma Planı Üzerine Notlar..
Seyhan ERDOĞDU
Türkiye'de Kadın İşçiler.
Erhan BİLGİN
Ücretler, Verimlilik ve Maliyet.
Erkan ERDİL
Türk İmalat Sanayiinde Ücret Liderliği.
Oğuz ESEN
Gelişmekte Olan Ülkelerde Portföy Yatırımlarının Etkileri.,
Nazım Kadri EKİNCİ
Kamu Açıkları ve Sıcak Para...................................................
Selim SOYDEMİR
Sermaye Piyasası Kurulu.


Ekonomik Göstergeler.

NOTES

Kış / 1997