Avrupa Birliği Devlet ve STK'lar

Book : Avrupa Birliği Devlet ve STK'lar

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-7306-84-3

Published Date : Mayıs 2001

Publisher : Tarih Vakfı

Document Type : Book

Book No : 1454

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş

VII. Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu:
AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA TÜRKİYE'DE STK-DEVLET İLİŞKİLERİ
Açılış .....................................................................................................................
BİRİNCİ OTURUM
STK-Devlet İlişkilerine Kuramsal Bakış ..........................................................
İKİNCİ OTURUM
STK-Devlet İlişkilerine Dünyadan Bakış .........................................................
ÜÇÜNCÜ OTURUM
STK'ların Devletle İlişkilerine Bakışı ................................................................
DÖRDÜNCÜ OTURUM Atölye Çalışmaları ..........
BEŞİNCİ OTURUM
Atölye Sonuçlarının Sunumu
1. Atölye: "Geleceğin Türkiye'sinde STK'lar ve Devlet İlişkileri Ütopyası"
2. Atölye: "STK-Devlet Proje Ortaklığı" ............................................................
3. Atölye: "Yasal Düzenleme ve Uygulama Süreçlerine Katılım" ................
4. Atölye: "Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler" ................................................
5. Atölye: "Merkezi ve Yerel Yönetimlerin STK'lara Desteğinin Objektif Ölçütlere Kavuşturulması"................................-................................................

VIII. Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu:
TÜRKİYE-AB BÜTÜNLEŞMESİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
ROLÜ
Açılış ...........................................................................................................................
BİRİNCİ OTURUM
Avrupa Birliği, Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları ...............................
İKİNCİ OTURUM
AB veSTK İlişkilerinde Uluslararası Tecrübe Aktarımı ....................................
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Türkiye-Avrupa Birliği Bütünleşmesinde STK'ların Tecrübe Aktarımı
DÖRDÜNCÜ OTURUM
Türkiye-AB Bütünleşmesinde STK-DevIet İlişkisi ....................................
Atölye Çalışmaları
1. Atölye: Kopenhag Kriterleri ve STK'lar .......................................................
2. Atölye: Kopenhag Kriterleri ve STK'lar .......................................................
3. Atölye: AB Sürecinde Ulusal ve Uluslararası STK'lar Arası İletişim ......
4. Atölye: AB Sürecinde STK'lar İçin Yeni Bir Kaynak: AB Fonları ...........
Sonuç Bildirgesi .......................................................................................................