18 Yaşın Altındaki Çocuk ve Genç İşçilerin Uğradıkları İş Kazalarının Doğurduğu Sonuçlar ve Bu Durumun Ülke Ekonomisinde Yol Açtığı KAyıplar

Kitap : 18 Yaşın Altındaki Çocuk ve Genç İşçilerin Uğradıkları İş Kazalarının Doğurduğu Sonuçlar ve Bu Durumun Ülke Ekonomisinde Yol Açtığı KAyıplar

Yazar : * Faruk Güçlü

Dil : Türkçe

Bölüm : Çocuk Emeği

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Ocak 1988

Yayıncı : Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü

Tür : Tez

Kitap No : 134

İÇİNDEKİLER