Yeni Ufuklarda Eğitim

Kitap : Yeni Ufuklarda Eğitim

Dil : Türkçe

Bölüm : Türk Dış Göçü

Yayın Yeri : Hamburg

ISBN : 3-89684-056-8

Yayın Tarihi : Ocak 2002

Yayıncı : Körber Vakfı

Tür : Kitap

Kitap No : 1281

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
Önsöz
Temel bildiriler
Dicter Wunder:
Almanya Federal Cumhuriyeti'nde eğitim politikası tartışmaları (okullar)
Hasan Coşkun:
Türk eğitim sisteminin güncel sorunları
Arnd-Michael Nohl:
Göç ve okulda başarı. İkinci kuşak göçmenlerin eğitim sorunlarına dair
Hans-Uwe Erichsen:
Almanya'da yüksek öğrenim sisteminin durumu ve üstesinden gelmesi
gereken sorunlar
Burhan Şenatalar:
Türkiye'de yüksek öğretim
Giriş
Eğitim tartışması: Boş bir retorik mi, yoksa toplumun kendi içinde sürdürdüğü bir diyalog mu?
Eğitim politikası ve siyasal kültür
Küreselleşme ve bilgi toplumu
Almanya'da Türk eğitim proletaryası
Eğitim ortamı olarak Almanya: Hizmet sunma düşüncesi gelişiyor mu?
Eğitim ortamı olarak Türkiye: Model eğitimden ticari eğitime
Sonuç
Danışma bölümü
Ek
7. Türk-Alman Sempozyumu'na katılanların kısa özgeçmişleri
Kaynakça
1995-2001 Türk-Alman Sempozyumlarına katılanlar
Körber Vakfı