Alman Olmak Nedir? Türk Olmak Nedir?

Book : Alman Olmak Nedir? Türk Olmak Nedir?

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Hamburg

ISBN : 3-89684-052-5

Published Date : Ocak 1998

Publisher : Körber Vakfı

Document Type : Book

Book No : 1277

INDEX

İçindekiler
Önsöz
Açılış konuşmaları
Ulrich Voswinckel 269 Magdalene Hoff 270 Uluç Gürkan
Göçmenlerin Almanya'da ulusal kimliği ve entegrasyonu
Giriş: Friedrich Heckmann 279 Tartışma 285 Özet 321
Türkiye'de ve Almanya'da Türk Olmak
Giriş: Bozkurt Güvenç 327 Tartışma 333 Özet 356
«Türk» nedir: Türkiye'de ulus ve ulusal kimlik
Giriş: Günter Seufert 361 Tartışma 366 Özet 394
Türk göçünün Almanya'daki perspektifleri
Giriş: Wolf Schmidt 399 Tartışma 404 Özet 421
Temel Bildiriler
Friedrich Heckmann:
Ulus ve Almanya'daki Göçmenlerin Entegrasyonu
Bozkurt Güvenç:
Türkiye'de ve Almanya'da Türk Olmak
Günter Seufert:
«Türk» kimliği nedir. Türkiye'de ulus ve ulusal kimlik
Danışma Bölümü
Adresler ve İlişkiler
Ek
Sempozyuma Katılanlar 472 Kaynakça 502 Körber Vakfı 509
Çerçeveler
TÜSİAD
Akmanya'da ki ulus kavramı
Entegrasyon, asimilasyon, kültürel uyum ve kültürel çeşitlilik
Federal Almanya Cumhuriyetinde resmen tanınan etnik azınlıklar
Diğer Avrupa ülkelerindeki göç ve entegrasyon: Hollanda ve Fransa
Federal Almanya Cumhuriyetinde vatandaşlık hukuku
Cifte yurttaşlık
Türk göçmenlerin Almanya'daki oturma hakları
Almanya'ya iltica
Türk ve Alman yurttaşları arasındaki iki milliyetli evlilikler
Almanya'daki Türklerin demografik gelişimi
Türk Vatandaşlık Hakkı
Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu
Türkiye'deki Alman Örgütleri
Türkiye'deki oturma ve çalışma hukuku
Demokratik Kitle Partisi (DKP)
Kıbrıs anlaşmazlığının gelişimi
Türk-islam Sentezi
Aleviler
Kürdistan işçi Partisi (Partiya Karkeren Kurdistan - PKK)
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Türkiye'den Almanya'ya göçün otuz yılı
Schengen Anlaşması
Türk yurttaşlarının Alman yurttaşlığına kabulü
Almanya'daki yabancıların siyasi katılımları