Belgelerle Türk-İş Tarihi (1)

Book : Belgelerle Türk-İş Tarihi (1)

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1995

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 1143

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş ...................................................................................................
TÜRK-lŞ'in Kuruluş Bildirgesi (1952).....................................................
TÜRK-ÎŞ'in Üye Sendikalara 3.8.1952 Günlü Yazısı ....................
TÜRK-İŞ Ana Nizamnamesi(1952)..........................................................
TÜRK-İŞ'in Birinci Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma Raporu
(1952)........................................................................................
TÜRK-IŞ. Sendika, Birlik. Federasyon ve Konfederasyon Arasında
Vazife Taksimini Gösterir Talimatname (1952) ............................
icra Heyetinin 18.11.1952'den Bu Yana 4 Ay 12 Günlük Çalışma
Raporu ....................................................................................
TÜRK-İŞ'in ikinci Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma Raporu
(1953)........................................................................................
TÜRK-lŞ'in ikinci Genel Kurul Tutanakları...........................................
ICFTU Temsilcisi R. G. Miller'in TÜRK-lŞ Genel Kurulu
(Konuşması.................................................................................
TÜRK-lŞ Temsilciler Meclisi Toplantısı Tutanakları (1953)....................
TÜRK-lŞ'in Üçüncü Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma Raporu
(1957)........................................................................................
TÜRK-lŞ in Üçüncü Genel Kurul Tutanakları (1957) ....................
TÜRK-lŞ Mümessiller Heyeti Zabıt ve Raporları (1958) ...............
TÜRK-lŞ Mümessiller Heyeti'ne Sunulan Rapor (1959)...................
TÜRK-lŞ'in Dördüncü Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma
Raporu (1960)...............................................................................
TÜRK-lŞ Mümessiller Heyeti'ne Sunulan Rapor (1962)........................
TÜRK-lŞ'in 10. Kuruluş Yıldönümünde Genel Başkan
Seyfı Demirsoy'un Yaptığı Konuşma...................................................
TÜRK-lŞ'in 10. Kuruluş Yıldönümünde TÜRK-lŞ'in ilk
Genel Sekreteri Şaban Yıldız'ın Yaptığı Konuşma............................
TÜRK-lŞ l O Yaşında ...........................................................................
TÜRK-lŞ Genel Başkanı Seyfı Demirsoy'un ICFTU'nun
7. Dünya Kongresi'nde Yaptığı Konuşma........................................
TÜRK-lŞ Türk Sendikacılığının Teşkilatlanma Planı (1963J................
TÜRK-lŞ ile Hükümet Temsilcileri Arasında Yapılacak
Görüşmede Ele Alınacak Konular (9.8.1962).......................................
TÜRK-lŞ Arasında Yapılan Birinci Görüşme
Tutanaklan (9.8.1962) ..................................................................
TÜRK-lŞ ile Hükümet Temsilcileri arasında Yapılan ikinci
Görüşme Tutanaklan (18-19.9.1962) ..............................................
TÜRK-lŞ Bülteni Birinci Sayısı (23.11.1962) ................................
TÜRK-lŞ Dergisi Birinci Sayısı (15.3.1962.
Seyfi Demirsoy ve Halil Tunc'un Yazıları........................................
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seyfi Demirsoy'un 7500
Kilometrelik Gezisi Notlan..............................................................
TÜRK-lŞ ile Hükümet Temsilcileri Dördüncü Görüşmesi
Tutanaklan (l 6.10.1963) ........................................................