Türkiye'de Çocuk Düşürme

Book : Türkiye'de Çocuk Düşürme

Author : * Nusret H. Fişek * Sabahat Tezcan * Carol E. Carpenter-Yaman

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 1980

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Document Type : Book

Book No : 1

INDEX

Önsöz
Giriş
Türkiye'de Aile Planlaması ve Düşükler İle İlgili Yasal Durum
Düşük Tanımları
Düşük, Ölçütleri
Düşüğün Boyutlarını Etkileyen Faktörler
Türkiye'de Düşükle İlgili Araştırmalar
Hastane Araştırmaları
Bölgesel Araştırmalar
Ülke Çapındaki Araştırmalar
Halen Yürürlükte Olan Araştırmalar
Özet ve Sonuçlar
EK: A: Türkiye'nin Bazı Sosyo - Demografik Nitelikleri
EK: B: Türkiye'de 1962 - 1979 yılları Arasında Yapılan
Nüfus veya Çocuk Düşürme Konulu Araştırma-larda Sorulan Düşükle İlgili Sorular
Kaynaklar