İşyerinde Trikloretilen Kullanımın İşçilerin Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Kitap : İşyerinde Trikloretilen Kullanımın İşçilerin Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Yazar : * A.Gürhan Fişek

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Ocak 1980

Yayıncı : --

Tür : Kitap

Kitap No : 922

İÇİNDEKİLER

İÇiNDEKiLER - Kısaltmalar
- Çizelgelere ilişkin Liste - Şekillere ilişkin Liste
1.GiRiŞ II. GENEL BiLGiLER
A. Trikloretilenin Elde Edilişi ve Kimyasal özellikleri
1. Asetilen Yoluyla Elde Edilişi
2. Etilenin Klorinasyonu Yoluyla Elde Edilişi
3. Etilenin Oksiklorinasyonu Yoluyla Elde Edilişi B. Kullanım Alanları 1. Yağdan Arındırma 2. Kuru Temizleme 3. Tekstil işleme
4. Plastik Sanayiinde Köpürtücü Olarak 5. Yağ Çıkartıcı Olarak 6. Kimyasal işlemlerde Yararlanma 7. Diğer Kullanım Alanları
C. Tarihçesi B. Trikloretilinin Vücuda Giriş Yolları
1. Solunum Yoluyla
2. Deri Yoluyla
3. Sindirim Yoluyla
E. Trikloretilenin Metabolizması 1.Trikloretilenin Solunum Yoluyla Alındıktan sonra
Kana Geçişi
2. Trikloretilenin Vücuttaki Yazgısı 3. Kan Trikloretanol Düzeyi
4. Kan Triklorasetik Asit Düzeyi
5. Trikloretilenin Son ürünlerinin idrarla Atılması f. Trikloretilenin Vücut Üzerindeki Etkileri l. Sinir Sistemi Üzerindeki Etkileri
a. Otonom Sinir Sistemi Üzerindeki Etkileri
b. Beyin Alt Merkezleri ve Bu Arada Kafa Çiftleri
Üzerindeki Etkileri c. Beyin Üst Merkezleri Üzerindeki Etkileri2. Göz Üzerindeki Etkileri
3. İşitme-Denge Sistemi Üzerindeki Etkileri
4. Diş üzerindeki Etkileri
5. Akciğer üzerindeki Etkileri
6. Kalp ve Dolaşım Sistemi Üzerindeki Etkileri
7. Karaciğer Üzerindeki Etkileri
S. Böbrek Üzerindeki Etkileri
9, Endokrin Sistem Üzerindeki Etkileri
10. Deri Üzerindeki Etkileri
11» Karsinojenik Etkileri
12. Trikloretilenin Yüksek Isı veya Mor-Ötesi Işınlar Etkisi ile Fosgen'e Dönüşmesi ile Ortaya Çıkan Sağlık Üzerindeki
Olumsuz Etkileri
13. Trikloretilenin Yüksek Isı veya Mor Ötesi Işınlar Etkisi ile Hidroklorik Asit'e Dönüşmesi ile Ortaya Çıkan Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri G.Trikloretilen Zehirlenmesinin Tanısı
l. işyeri Koşullarının Değerlendirilmesi
2. Yakınmalar ve Bulguların Değerlendirilmesi, Klinik Tanı
3. Laboratuvar İncelemeleri ve Bunların Işığında
Klinik Tanının TartışıIması H. Trikloretilen Zehirlenmesinin Tedavisi î. Trikloretilen ile Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken
Koruyucu önlemler
1. İşyeri Havasında TRT Düzeyinin Sürekli Olarak İzlenmesi ve "İzin verilebilir en yüksek derişim (MAK) defteri"
2. Trikloretilen ile Yapılan Çalışmalarda Alınacak Güvenlik Önlemlerinde Mühendislik Bilimlerinin Katkısı
3. Trikloretilen ile Çalışanlara Yönelik îşyeri Sağlık Örgütlenmesinin ÇalışmalarıIII. GEREÇ VE YÖNTEM A. Evren
B. İşyerlerinin Nitelikleri
C. Araştırmanın Uygulandığı Deneklerin Nitelikleri D. Öznel Yakınmaların Alınması E. Nörolojik Muayene Yöntemi F. Psikolojik Test Yöntemleri
G. Genel Nitelikte Çeşitli Laboratuvar Muayeneleri H. Sağlık Kayıtları 1. istatistik Çözümleme Yöntemleri
IV. BULGULAR
A. Deneklerin Niteliklerine ilişkin Bulgular
B. Psikolojik Test Bulguları
C. Öznel Yakınmalara ilişkin Bulgular
D. Nörolojik Muayene Bulguları
E. Genel Nitelikteki Laboratuvar Muayenesi Sonuçları
1. Sağlık Kayıtlarından Elde Edilen Bulgular.
V. BULGULARIN TARTIŞILMASI
VI. TEŞEKKÜR

NOTLAR

Doktora Tezi