EMEK

Kitap : EMEK

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1305-6182

Periyot : altı aylık

Yayın Tarihi : Mayıs 2017

Yayıncı : DİSK/ Genel-İş

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8958

İÇİNDEKİLER

Editörden
Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR

Makale
Sınıf Çalışmalarında Kültür ve Gündelik Yaşamın Yükselişi: Tarihsel Bir İzlek ve Gelecek "Umudu"
Hayriye ERBAŞ

Laboro Ergo Sum: İşçi Sınıfının Varoluşu Üzerine Akıntıya Karşı Birkaç Kelam ve Birkaç Gözlem
Serdal BAHÇE ve Ahmet Haşim KÖSE

İşçi Sınıfı Kültürü, Deneyim ve Gündelik Hayat
Mustafa Kemal COŞKUN

Gaziantep'te Göç ve Yerellik Üzerinden Birikim Dinamikleri
Nevra AKDEMİR ve F. Serkan ÖNGEL

Kentli Haklarına Karşı Şehir Hakkı: Farklılıklar, Benzerlikler ve Eğilimler
Recep Volkan ÖNER ve Fırat OSMANOĞULLARI

Türkiye'nin Neoliberalleşme Sürecinde İşçi Sınıfının Siyasal Yönelimi
Nursel ARSLAN

Forum
Avrupa Birliği'nde Kiralık İşçilik ve Özel İstihdam Büroları
Seyha ERDOĞDU

Türkiye'de Kiralık İşçilik ve Özel İstihdam Büroları
Onur BAKIR

Değini
DİSK I. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güveliği Konferansı
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA

Kitap Eleştirisi
Okuldaki Sınıftan İşyerinde Sınıfa: İşçiliği Öğrenmek Kitabı Üzerine Bir İnceleme
Ezgi KAYA HAYATSEVER