İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

Kitap : İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

Yazar : * -- * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-605-67508-0-9

Yayın Tarihi : Mayıs 2017

Yayıncı : Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası

Tür : Kitap

Kitap No : 8957

İÇİNDEKİLER

Sunuş

Teşekkür

Grafikler Listesi

Şekiller Listesi

Giriş

I. İşyeri Sendika Temsilcilerine Işık Tutmak

1. İşyeri Sendika Temsilciliği:. Dünden Bugüne

2. Araştırmanın Kapsamı

3. Araştırmanın Yöntemi

II. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Maddi Yaşam Koşulları

1. Erkek Evli ve Çocuklu

2. İstihdam Biçimi: Büyüyen Taşeronlaşma

3. Borçluluk: Kurumsallaşmamış Borç Yükü Altında Yaşamak

III. Temsilcilik: İşyerinde ve Sendikada

1. Üyeler ile İlişkiler: Mücadeleyi Örgütleme

2.Temsilciler Arası İlişkiler

3. Sendikal Okur Yazarlık: Yayınlar ve Sosyal Medya

4. Sendika İle İlişkiler

5. Demokratik Öncü Olarak Temsilciler: Sorumluluklar ve Kısıtlılıklar

IV. İşyerinde Sendika Temsilcilerinin Kültürel ve Toplumsal Yaşamı

1. İş Dışı Yaşam

2. Ülkenin Sorunları

3. Hayaller ve Umutlar

V. Daha Mücadeleci İşyeri Sendika Temsilcileri İçin Ne Yapmalı?

1. Genel Değerlendirme

2. İşyeri Sendika Temsilcisi Modeli ve Öneriler

Kaynakça

Ek1. Anket Soruları ve Derinlemesine Görüşme Soruları

Ek2. Çapraz Tablolar