Mülkiye Dergisi

Kitap : Mülkiye Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1305-9971

Periyot : 4 ayda bir

Yayın Tarihi : Mayıs 2016

Yayıncı : Bizim Büro Basımevi

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8897

İÇİNDEKİLER

Yeni sayıda

Makale
Türkiye'de Stratejik Planlamanın Kuruluş Süreci Üzerinden Planlamada Dönüşümün Çözümlenmesi
Aslı Yılmaz Uçar

ABD Kamu Personel Rejiminde Esnek İstihdam(At-Will Employment)
Eğilimi
Süha Oğuz Albayrak

Politika ve Piyasa Sınırları Bağlamında Kamu Hizmeti Yayıncılığı: Türkiye'de AKP Dönemi TRT Tartışmaları
Süleyman İlaslan

Türkiye'de Sosyal Yardım ve İstihdam İlişkisinin Güncel Boyutları: Kurumsal ve Sosyolojik Bir Çözümleme
Denizcan Kutlu

Yorum
Ellen Meiksins Wood ve Siyasal Düşüncenin "Toplumsal" Tarihi
Filiz Zabcı

Kitap İncelemesi
Tüm İnsanlığın Düşmanları, Sermaye ve Güvenlik

Roma: Kartalların İmparatorluğu
Aydoğan Kutlu

Söyleşi
Üniversite, Özerklik ve Derin Düşünme Üzerine II: Fikret Başkaya ve Abdurrahman Saygılı ile Söyleşi
Aydın Ördek

Mülkiye Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları