ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Kitap : ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Çocuk Emeği

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-975-19-4122-0

Yayın Tarihi : Ekim 2007

Yayıncı : Uluslararası Çalışma Örgütü

Tür : Rapor

Kitap No : 8783

İÇİNDEKİLER

Önsöz

İçindekiler

Grafik, Tablo ve Şema Listesi

Simge ve Kısaltmalar

Açıklama

1. Tarihsel Tablolar, 1994-2006

2. Değerlendirme
2.1. Nüfus Yapısı
2.2. Eğitim Durumu
2.3. İstihdam Durumu
2.4. Gelir Durumu
2.5. Çalışma Nedeni
2.6. Fiili Çalışma Süresi
2.7. Ev İşlerinde Çalışanlar

3. Tablolar, 2006

EK
Temel Karakteristiklere İlişkin Standart Hata Değerleri