SİCİL

Kitap : SİCİL

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : İstanbul

ISSN : 1306-6153

Periyot : altı aylık

Yayın Tarihi : Ocak 2017

Yayıncı : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8782

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Metal Sektöründeki Son İş Bırakma Eylemleri Nedeniyle İştn Çıkarmalar
Prof. Dr. Tankut CENTEL
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshinin Hüküm ve Sonuçları
Prof. Dr. E. Tuncay Senyen KAPLAN
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Sözleşmesinin E-Posta veya Kısa Mesaj (SMS) ile Feshi
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı

Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi Uygulaması
Prof. Dr. Serkan ODAMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Psikoloji, Hukuki ve Cezai Boyutuyla Mobbing
Doç. Dr. İştar CENGİZ, Yrd. Doç. Dr. Uğur ERSOY, Psk. Alper KÜÇÜKAY
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
ODTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Asıl İşveren ile Alt İşveren Arasındaki Rücu İlişkisi
Doç. Dr. Mahmut KABAKCI, Ar. Gör. Arzu HACIOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uluslararası İş Gücü Kanunu İle Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Getirilen Yenilikler
Doç. Dr. Hediye ERGİN
Marmara Üniversitesi İktisad Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstiri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

İş Uyuşmazlıkları ve İstinaf
Yrd. Doç. Dr. Mert NAMLI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

6715 Sayılı Yasa'nın Uzaktan Çalışmaya İlişkin Hükümleri ve Değerlendirilmesi
Dr. Dilek Dulay YANGIN

NOTLAR

Ocak-Haziran 2017