DAHA ALINACAK ÇOK YOL VAR GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ

Kitap : DAHA ALINACAK ÇOK YOL VAR GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Çocuk Emeği

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 975-445-010-7

Yayın Tarihi : 1995

Yayıncı : Uluslararası Çalışma Örgütü

Tür : Rapor

Kitap No : 8766

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

1989'DA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMU

Çocuk çalıştırılmasıyla savaşımda başarılanlar
Çocuk işgücü ile ilgili yasal düzenlemelerde standart belirlenmesi
Kayıtlı sektörde çalışan çocuk sayısında azalma
Çocuk işgücünün güncel sorunları
Tarım sektöründe çocuklar
Kentlerdeki kayıt dışı sektörde çocuklar
Ev hizmetlerinde çalışan çocuklar
Eğilimler

OLUŞMAYA BAŞLAYAN TEPKİ

Ulusal Mevzuat
Hedefe yönlendirilmiş program ve projeler
Hedefe yönlendirilmiş programların özellikleri
Yeni proje türleri
Sonuçlar

EYLEME ÇAĞRI

Dünya medyası ne yapabilir
Devlet dışı kuruluşlar ne yapabilir
Sosyal taraflar ne yapabilir
Hükümet ne yapabilir

Ek. Çalışan çocuklar hakkında ILO yayınları