ÇASGEM BÜLTEN

Kitap : ÇASGEM BÜLTEN

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

ISSN : 1309-7121

Cilt : 10

Yayın Tarihi : Ocak 2016

Yayıncı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8755

İÇİNDEKİLER

- Bakan'ın Mesajı
-Message from the Minister

- ÇASGEM'den Haberler
- News from ÇASGEM

- ÇASGEM'in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi'nden Haberler
-News from the Technical Assistance Project for Strengthening the Institutional Capacity of ÇASGEM

-İş Yerinde En Sık Karşılaşılan İletişim Hataları
- Most Common Communication Mistakes at Work Place

-2013-2015 Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Türkiye'de Engelliler
-Disabled People in Turkey on 2013-2015 European Union Progress Reports

- Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Boyutları
- Organizational Citizenship Behavior and Its Dimensions

- Yetişkin Eğitimi
-Adult Education

-Sağlık Sektöründe Çalışanların Karşılaştıkları Psiko-Sosyal Riskler
-Psychosocial Risks Faced By Health Sector Employees