MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN VE ESERLERİ

Kitap : MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN VE ESERLERİ

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sınıflandırılmamış

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1939

Yayıncı : Cumhuriyet Matbaası

Tür : Kitap

Kitap No : 8740

İÇİNDEKİLER

Bir kaç söz

I.Giriş

II. Tercümei Hali

III.İlmi Görüşleri ve Muyyen Kanaatları

IV.İdari ve Siyasi Hayatı

V. Netice