HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE TOPLUM HEKİMLİĞİ'NİN İLK 15 YILI

Kitap : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE TOPLUM HEKİMLİĞİ'NİN İLK 15 YILI

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1981

Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Tür : Kitap

Kitap No : 8739

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Tablolar Listesi

Şekiller Listesi

I. Toplum Hekimliği: SağlıkBakımında Çğdaş Bir Görüş ve Uygulama

II. Toplum Hekimliği Bölümünün Tarihçesi

III. Örgütlenme

IV. Öğretim Üye ve Yardımcıları ve Diğer Personel

V. Eğitim Çalışmaları
1. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
2.Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Mezuniyet Öncesi Eğitim
3.Mezuniyet Sonrası Asistan Eğitimi
4.Bilim Uzmanlığı ve Doktora Eğitimi
5.Diğer Fakültelerin Eğitim Çalışmalarına Katkı
6.Liverpool Tropikal Hastalıklar Fakültesi ile İşbirliği
7.Yabancı Ülkelerdeki Diğer Fakülteler İle İşbirliği
8.Sağlık ve Sosyl Yardım Bakanlığı İle Eğitim Alanında İşbirliği
9.Sağlık Eğitimi Çalışmaları

VI. Araştırmalar

VII.Yayınlar

VIII. Dünya Sağlık Örgütü ve İşbirliği

IX. Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgelerinde Çalışmalar ve Sonuçları
A. Etimesgut Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi
B. Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi
C. Tüberküloz Eğitim ve Araştırma Merkezi
D. Yenice İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi

Ekler
1.Ayrılanlar Listesi
2.Tezler Listesi
3.Kaynaklar