TOPLUMSAL TARİH

Kitap : TOPLUMSAL TARİH

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : İstanbul

ISSN : 1300-7025-9-1

Periyot : aylık

Yayın Tarihi : Şubat 2017

Yayıncı : Tarih Vakfı

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8736

İÇİNDEKİLER

L'ILLUSTRATION'DAN SEÇMELER
15 KASIM 1924 İSTANBUL VE ANKARA
Hazırlayan:Edhem ELDEM

OSMANLI BASININDA YÜZYIL ÖNCE BU AY
Hazırlayan : Emel SEYHAN

GÖZDEN KAÇANLAR
BLAKHERNAI ÜN VE BUGÜN
Kübra YAŞAR , Cihan UZUNÇARŞILI BAYSAL

İKİNCİ ULUSLARARASI PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK KONGRESİ'NİN ARDINDAN

HRANT DİNK HAFIZA MEKANI PROJESİ GELİŞİYOR

YENİ TARİH MÜFREDATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Fırat GÜLLÜ

"FRANSIZ BORATAV": PERTEV NAİLİ BORATAV'IN FRANSADAKİ MİRASI
Laurent Sebastien FOURNİER

1909'DA SELANİK'TE BİR DOLANDIRICILIK VAKASI: ABDÜLAZİZ'İN DÜZMECE TORUNU SAHTE PRENS ŞAHABEDDİN
I. Arda ODABAŞI

PROF. DR. EHUD R. TOLEDANO İLE OSMANLI'DA KÖLECİLİK VE AFRO-TÜRKLER ÜZERİNE
Müge AKPINAR , Lülüfer KÖRÜKMEZ

KÜLTÜREL MİRASI YORUMLAMAK: TÜRKİYE'DE ARKEOLOJİ'NİN BİZANS ÇALIŞMALARINA KATKISI
Ufuk SERİN

AKADEMİ DIŞINDA KALMIŞ BİR TARİH HOCASI: DR. MEHMET SELAHATTİN TANSEL
Yunus PUSTU

AUBREY BEARDSLEY'İN TUHAF MASAL KAHRAMANLARI
Bahar GÜRSEL