2015 ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ

Kitap : 2015 ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sınıflandırılmamış

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-605-9994-24-8

Cilt : 357

Yayın Tarihi : Ocak 2017

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Tür : Rapor

Kitap No : 8730

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, YÖNETİMİ VE ANA SONUÇLARI

1.TARİHÇE

2.ARAŞTIRMA KAPSAMI

3.İSTİHDAM
3.1.İstihdamın Cinsiyete Göre Yapısı
3.2.Çalışanların Kıdemleriü

4.SENDİKALAŞMA

5.İŞGÜCÜ MALİYETİ
5.1.İşgücü Maliyetinin Bölünüşü
5.2.Çalışılan Saat Başına İşgücü Maliyeti

6. YAN ÖDEMELER

7. SOSYAL ÖDEMELERİN BÖLÜNÜŞÜ

8. İŞÇİLERİN MEDENİ HALİ VE ÇOCUK SAYISI

9. İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU

10. PERSONEL GİRİŞ-ÇIKIŞLARI

11. ZORUNLU İSTİHDAM