TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: II

Kitap : TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: II

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Ağustos 1981

Yayıncı : Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi

Tür : Kitap

Kitap No : 8711

İÇİNDEKİLER

Halil İNALCIK
Osmanlı Pamuk Pazarı, Hindistan ve İngiltere: Pazar Rekabetinde Emek Maliyetinin Rolü

Halil SAHİLLİOĞLU
Onbeşinci Yüzyılın Sonu ile Onaltıncı Yüzyılın Başında Bursa'da Kölelerin Sosyal ve Ekonomik Hayattaki Yeri

Suraiya FAROQHI
İstanbul'unİaşesi ve Tekirdağ-Rodoscuk Limanı(16.-17. Yüzyıllar)

İlber ORTAYLI
18. Yüzyılda İlmiyye Sınıfının Toplumsal Durumu Üzerine Bazı Notlar

Şevket PAMUK
Kapitalist Dünye Ekonomisi ve Osmanlı Dış Ticaretinde Uzun Dönemli Dalgalanmalar, 1830-1913

Zafer TOPRAK
Osmanl Devletinin Birinci Dünya Savaşı Finansmanı ve Para Politikası

Çağlar KEYDER
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Tüccarının leşmesi

Selim İLKİN
Birinci Sanayi Planının Hazırlanışında Sovyet Uzmanların Rolü

İlhan TEKELİ
II. Dünya SavaşıSırasında Hazırlanan

Erdal YAVUZ, Orhan KURMUŞ, Şevket PAMUK
19. Y.Y. Türkiye İktisat Tarihi Kaynakları: Bir Bibliyografya Denemesi

NOTLAR

1979-1980 ÖZEL SAYISI