MĞLA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ÇOCUK KOĞUŞU ZİYARET RAPORU

Kitap : MĞLA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ÇOCUK KOĞUŞU ZİYARET RAPORU

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 2015/

Yayın Tarihi : Şubat 2017

Yayıncı : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Tür : Rapor

Kitap No : 8699

İÇİNDEKİLER

I. İNCELEMENİN KONUSU, AMACI VE YASAL DAYANAĞI
1)İncelemenin Konusu
2)İncelemede Uygulnan Yöntem ve Amaç
3)Yasal Dayanak

II. ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILINMASININ GENEL ÇERÇERVESİ

III.TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
1)Ceza İnfaz Kurumunun İdari ve Fiziksel Yapısına İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
2)Personele İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
3)Şiddet ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
4)Mahpus Çocuklara İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
5)Kurumlar Arasında İşbirliğine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler

IV. ÖNERİLER
1)Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin Öneriler
2)Yargı Sistemine ve Diğer Kurumlara İlişkin Öneriler

V. SONUÇ