LÜTFULLAH TACİK'İN ÖLÜMÜNE VE VAN GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Kitap : LÜTFULLAH TACİK'İN ÖLÜMÜNE VE VAN GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sınıflandırılmamış

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 2014/

Yayın Tarihi : Aralık 2014

Yayıncı : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Tür : Rapor

Kitap No : 8696

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

I. İNCELEMENİN KONUSU

II. YASAL DAYANAK

III. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM

IV. LÜTFULLAH TACİK OLAYINA İLİŞKİN BİLGİ, GÖRÜŞME VE TESPİTLER
4.1.AV. MAHMUT KAÇAN'LA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME
4.2.GGM MÜDÜRÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME
4.3.VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ OLAYA İLİŞKİN 2014/7790 SAYILI DOSYASI
4.3.1.Olayların GelişiM Süreci
4.3.2.Soruştura İşlemleri
4.4.ÇOGEM ZİYARETİNDE EDİNİLEN BİLGİLER

V. VAN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE İLİŞKİN BİLGİ, GÖRÜŞME VE TESPİTLER
5.1.GGM MÜDÜRÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME
5.1.1.Genel bilgiler
5.1.2.GGM ve Burada Alıkonulanlar Hakkında Bilgiler
5.2.GGM BÖLÜMLERİNİN İNCELENMESİ VE ALIKONULANLARDAN ALINAN BİLGİ
5.2.1.Depo, Televizyon Odası ve Avluya İlişkin İnceleme ve Gözlemler
5.2.2.Kadınlara Ayrılan Bölümde Gerçekleştirilen Görüşmeler
5.2.3.Erkeklere Ayrılan Bölümde Gerçekleştirilen Görüşmeler
5.3. AV. MAHMUT KAÇAN'LA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME
5.4. STK'LARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME

VI. ULUSLA VE ULUSLARARASI BELGELER
6.1. İLGİLİ ULUSARARASI BELGELER
6.2. İLGİLİ ULUSAL BELGELER

VII. İNCELENEN RAPOR VE KARARLAR
7.1.AİHM KARARLARINDAN ÖRNEKLER
7.2.AB KOMİSYONU TARAFINDAN YAYIMLANAN İLERLEME RAPORLARI
7.2.1.20113 İlerleme Raporu
7.2.2.2014 İlerleme Raporu
7.3.AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİNE İLİŞKİN TESPİTLER
7.4.BM GÖÇMENLERİN İNSAN HAKLARI ÖZEL RAPORTÖRÜ'NÜN TÜRKİYE ZİYARETİNE İLİŞKİN TESPİTLER
7.5. CPT TÜRKİYE RAPORU
7.6.CPT STANDARTLARI: ÖZGÜRLÜKLERİNDEN YOKSUN BIRAKILMIŞ YASA DIŞI GÖÇMNLER İÇİN KORUMA ÖNLEMLERİ
7.7. TBMM İNSAN HAKLARII İNCELEME KOMİSYONU RAPORUNDA YER ALAN TESPİT VE ÖNERİLER

VIII. YAPILAN İNCELEME VE ZİYARET KAPSAMINDA TESPİT EDİLEN HUSUSLARIN İNSAN HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
8.1.LÜTFULLAH TACİK OLAYINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
8.2.VAN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
8.2.1.Maddi Koşullar
8.2.2.Yönetim ve Faaliyetler
8.2.3.Sağlık Hizmetleri
8.2.4.Personel Durumu

IX - SONUÇ