GEZİ PARKI OLAYLARI RAPORU

Kitap : GEZİ PARKI OLAYLARI RAPORU

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 2014/

Yayın Tarihi : Ekim 2014

Yayıncı : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Tür : Rapor

Kitap No : 8694

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

RAPORUN HAZIRLANMASI VE KABUL SÜRECİN İLİŞKİN AÇIKLAMA

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM:KURUM VE KURULUŞLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİ VE BELGELER
A. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA YAPILAN GÖRÜŞMELER
1.İnsan Halkarı Derneği İstanbul Şubesi
2.Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İstanbul Grubu
3.İstanbul Barosu
4.MAZLUMDER İstanbul Şubesi
5.İstnabul Tabip Odası
6.Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Temsilciliği
7.Helsinki Yurttaşlar Derneği
8.Toplum ve Hukuk Arştırmaları Vakfı
9.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

B.KURUMA ULAŞAN BELGELER
1.İçişleri Bakanlığı İle Yazışmalar
2.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Yazışmalar
3.İstanbul Tabip Odası İle Yazışmalar
4.Türk Tabipleri Birliği İle Yazışmalar
5.Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi İle Yazışmalar
6.İstanbul Barosu İle Yazışmalar
7.Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu İle Yazışmalar
8.Sağlık Bakanlığı İle Yazışmalar
9.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi İle Yazışmalar

İKİNCİ BÖLÜM: GEZİ PARKI OLAYLARININ İFAD VE TOPLANMA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE YAŞAM HAKKI, İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

A. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
1.Genel Olarak İfade Özgürlüğü ve Kapsamı
2.Gezi Parkı Olayları Kapsamında İfade Özgürlüğü
B.TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI
1.Genel Olarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı ve Kapsamı
2.Gezi Parkı Olayları Kapsamında Toplanma Özgürlüğü
C. YAŞAM HAKKI
1.Genel Olarak Yaşam Hakkı ve Kapsamı
2.Gezi Parkı Olayları kapsamında Yaşam Hakkı
D. İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI
1.Genel Olarak İşkence ve Kötü Muamele Yasağı ve Kapsamı
2.Gezi Parkı olayları Bağlamında İşkence ve Kötü Muamele Yasağı

SONUÇ VE ÖNERİLER
A.İfade Özgürlüğüne İlişkin Öneriler
B.Toplanma Özgürlüğüne İlişkin Öneriler
C.Yaşam Hakına İlişkin Öneriler
D.İşkence ve Kötü muamele Yasağına İlişkin Öneriler
E.Etkin Soruşturma Yönetilmesine İlişkin Öneriler
F.Kolluk Görevlerine İlişkin Öneriler

EK 1-: TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKINA İLİŞKİN İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ
EK 2-:GEZİ PARKI OLAYLARI KRONOLOJİSİ

KAYNAKÇA