CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Kitap : CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Mayıs 2014

Yayıncı : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Tür : Rapor

Kitap No : 8692

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I.TÜRKİYE'DE CEZA İNFAZ KURUMLARINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM
A.Genel Olarak Ceza İnfaz Kurumları
B.Ceza İnfaz Kurumlarında Kabul, Tedavi Sevk Zinciri
C.Kampüs Hastaneleri
D.Muayene Odaları ve Mahpus Koğuşları

II.AĞIR HASTA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN DURUMU

A.Mahpusların Sağlık Hakkına İlişkin Uluslararası Hukuk
B.Sağlık Hakkına ve Ağır Hasta ve Bakıma Muhtaç Tutuklu
1.Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi
2. Ağır Hastalık, Sakatlık veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını
Yalnız Idame Ettiremeyen Hükümlüler hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması
3. Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebi ile Belirli Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması

III. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ
KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
A.Kurumda Gerçekleştirilen Toplantılar
1. 17.01.2014 Tarihli Çalışma Toplantısı
2. 24.01.2014 Tarihli Çalışma Toplantısı
3. 04.02.2014 Tarihli Çalışma Toplantısı
4. 14.02.2014 Tarihli Çalışma Toplantısı
5. 28.02.2014 Tarihli Çalışma Toplantısı
6. 14.03.2014 Tarihli Çalışma Toplantısı
B. Metris Cezaevi Ziyareti
1. Görüşme Notları
2. Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumu Ziyaretine İlişkin İzlenimler

IV.TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
A. Tespit Edilen Sorunlar
1. Tutuklu ve Hükümlülerin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişiminde Sıkıntı Yaşanmaktadır.
2. Hastaneye Sevkler Konusunda Sorun Yaşanmaktadır.
3. Cezanın İnfazının Ertelenmesine İlişkin Süreç Çok Ağır İşlemektedir.
4. Tutuklular için Ayrı Düzenlemeye İhtiyaç Bulunmaktadır
5. "Toplum Güvenliği Bakımından Tehlike" Kıstası Hak Kayıplarına Yol Açmaktadır
B. Çözüm Önerileri
1. Mevzuata İlişkin Öneriler
2. Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Öneriler
SONUÇ