CEZAEVİNDE İNTİHAR OLAYLARI BAĞLAMINDA ALİ UÇKUN VAKASINA İLİŞKİN İNCELEME RAPORU

Kitap : CEZAEVİNDE İNTİHAR OLAYLARI BAĞLAMINDA ALİ UÇKUN VAKASINA İLİŞKİN İNCELEME RAPORU

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 2015/

Yayın Tarihi : Aralık 2015

Yayıncı : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Tür : Rapor

Kitap No : 8691

İÇİNDEKİLER

I. İNCELEMENİN KONUSU

II. İDDİALAR

III. ARAŞTIRMA/İNCELEME KARARI

IV. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM

V. ARAŞTIRMA VE İNCELEME
A.Ceza İnfaz Kurumu Yetkilileri İle Yapılan Görüşmeler
B.İzlenen Video Kaydı Görüntüleri
C.Bilirkişi Raporu
D.Ali Uçkun'un Ağabeyi ve Avukatı İle Yapılan Görüşmeler
E.Ceza İnfaz Kurumu Yönetiminden Temin Edilen Belgeler
F.Belgelerin İçeriği

VI İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK
A.Ulusal Hukuk
B.Uluslararası Hukuk
I.Ulusalararası Sözleşmeler ve Diğer Metinler
II.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

VII. TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
A.Tespitler
B.Çözüm Önerileri

VIII. SONUÇ