Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Kitap : Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Kasım 2014

Yayıncı : SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti.

Tür : Rapor

Kitap No : 8689

İÇİNDEKİLER

AÇILIŞ KONUŞMASI
Dr. Hikmet TÜLEN

I: OTURUM: İstismar ve Şiddet

'Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Çok Boyutlu Bir İstismar ve Şiddet Türü Olarak Erken/Zorla Evlilikler'
Halime GÜNER

'Erken Evlilikler ve Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar'
Azize Sibel GÖNÜL

'Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri'
Deniz BAYRAM

'Kadına Yönelik Şiddetin ve Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Kamu Kurumlarının Rolü'
Tarıkhan ÇETİNER, Gürkan EKER

Katılımcıların Yorum ve Katkıları

II. OTURUM

'İstihdama Katılım'
Güler ÖZDOĞAN

'Kadınların Toplumsal ve Siyasal Katılım Meselesi'
İlknur ÜSTÜN

Katılımcıların Yorum ve Katkıları

III. OTURUM

Katılımcıların Yorum ve Katkıları

Genel Değerlendirme
Serap YAZICI

ÇALIŞTAYDAN FOTOĞRAFLAR

NOTLAR

06.03.2014