Ulusal İnsan Hakları Kurumları Uluslararası Konferansı

Kitap : Ulusal İnsan Hakları Kurumları Uluslararası Konferansı

Yazar : * --

Dil : İngilizce

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : İstanbul

Yayın Tarihi : Kasım 2015

Yayıncı : SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti.

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 8687

İÇİNDEKİLER

Açılış Konuşması
Hikmet TÜLEN
Türkiye İnsan Hakları Kurmu Başkanı
Günal KURŞUN
İnsan Hakları Ortak Platformu Dönem Sözcüsü
Afarin SHAHİDZADE
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ulusal Kurumlar Ve Bölgesel Mekanizmalar Bölümü Başkan Yardımcısı
Bülent ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

I: OTURUM
Paris Prensipleri Işığına Farklı Ulusal İnsan Hakları Kurumları Modelleri (GÖrev, Yetki, Teşkilatlanma)
Carmen COMAS-MATA MIRA
İspanya KAmu Denetçiliği Kurumu Direktörü
Melanie FIELD
İngiltere Eşitlik ve insan Hakları Komisyonu Kurumsal İlişkiler Direktörü
Abdurrahman EREN
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kurul Üyesi

II: OTURUM
Ulusal Kurumların Sivi Toplum Örgütleri, Devlet Kurum ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkileri ( İşbirliği, Koordinsyon, EPİM)
Shri Cyriac JOSEPH
Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili
Kagwiri MBOGORI
Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı
Mohamed ESSABBAR
Fas İnsan Hakları Konseyi Genel Sekreteri

III: OTURUM
OPCAT Bağlamında Farklı Ulusal Önleme Mekanizması Modelleri ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü
Janet ANDERSON BIDOIS
Yeni Zellanda İnsan Hakları Komisyonu Hukuk Başdanışmanı
Ben BUCKLAND
İşkencenin Önlenmesi Derneği Ulusal İnsan Hakları Kurumları Danışmanı
Christina HOF
Almanya İşkencenin Önlenmesi Ulusal Ajansı Uzmanı
Marcin KUSY
Polonya Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı

IV: OTURUM
Kutupaşmış Toplumsal Yapılarda Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü
John COREY
Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu Üyesi
Siobhan MULLALY
İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu Üyesi
Homero Matthew P RUSIANA
Filipinler İnsan Hakları Komisyonu Alan Çalışmaları Ofis Direktörü

ÖZEL OTURUM:
Ulusal İnsan Hakları Kurumları Arası Deneyim paylaşımı Çalıştayı

KATILIMCI LİSTESİ

NOTLAR

12-13 Haziran 2015