Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum DüzeniKavramıyla İlişkisi ÇALIŞTAYI

Kitap : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum DüzeniKavramıyla İlişkisi ÇALIŞTAYI

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sivil Toplum Kuruluşları

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Aralık 2014

Yayıncı : SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti.

Tür : Rapor

Kitap No : 8684

İÇİNDEKİLER

PROGRAM
AÇILIŞ OTURUMU
Prof. Dr. Oktay Uygun

1. OTURUM: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkına İlişkin Hukuksal Çerçeve
Doç. Dr. Nur Zeliha Kaman
Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan
Av. Abdülhalim Yılmaz
Katılımcıların Yorumu ve Katkıları

2. OTURUM: Topantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkına İlişkin AİHM ve AYM İçtihadı
Prof. Dr. Ömer Anayurt
Av. Hüsnü Öndül
Katılımcıların Yorumu ve Katkıları

3. OTURUM: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Yönelik Müdahale ve Güç Kullanımının Sınırları Türkiye'de Uygulamadaki Sorunlar
Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız
Murat Çekiç
Dr. Selahattin Ateş
Katılımcıların Yorum ve Katkıları
Çalıştayın Genel Değerlendirilmesi Dr. Levent Korkut

ÇALIŞTAYDAN FOTOĞRAFLAR

NOTLAR

22.05.2014