Ernest Reuter'in Anısına

Kitap : Ernest Reuter'in Anısına

Yazar : * Prof. Dr. Ruşen Keleş

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1986

Yayıncı : --

Orijinal Dil : Almanca

Tür : Kitap

Kitap No : 8652

İÇİNDEKİLER

AÇIŞ KONUŞMALARI:
Prof. Dr. Ruşen Keleş 1-5
Siyasal Bilgiler Fakültesi İskan Ve
şehircilik Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Necdet Serin 6 - 7
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Pro. Dr. Tarık Somer 8-15
Ankara Universitesi Rektörü

Dr. Georg Negver 16-18
Almanya Federal Cumhuriyeti'nin
Ankara Büyükelçisi

BİLDİRİLER:

Edzard Reuter 19 - 25
"Yurt Sevgisinin Kökleri”

Porf. Dr. Fehmi Yavuz 24 - 55
"Prof.Ernst Reuter"

Prof. Dr. Fritz Neumark 34 - 39
"Ernst Reuter'i Anma Sözleri"

Prof. Dr. Ruşen Keleş 40 - 67
"Ernst Reuter ve Türk Kentbilimi"

Prof. Dr. Horst Widman 68 - 82
"E.Reuter'in ve Diğer Alman Profesörlerinin Türkiye'deki
Bilimsel Hayata Sağladıkları Katkı"

Ziya Müezzinoğlu 83 - 87
”Ernst Reüter'i Anarken”